Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 7 of 26

Thread: NGHỊ QUYẾT UNESCO VINH DANH 100 NĂM NGÀY SINH HỒ CHÍ MINH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

 1. #1

  NGHỊ QUYẾT UNESCO VINH DANH 100 NĂM NGÀY SINH HỒ CHÍ MINH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

  XIN GỬI TỚI CÁC BÁC CHỐNG CỘNG TRÊN VIETLAND CŨNG NHƯ TOÀN THỂ ANH EM CHỐNG CỘNG TẠI HẢI NGOẠI TOÀN VĂN BẢN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HÔI ĐỒNG UNESCO ĐỀ NGHỊ THẾ GIỚI VINH DANH NHÂN KỈ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH:

  Toàn văn bẳn của UNESCO bằng tiếng anh:

  Optical Character Recognition (OCR) document. WARNING!

  Spelling errors might subsist. In order to access

  to the original document in image form, click on “Original” button on 1st page.
  Records of the General Conference

  Twenty-fourth Session Paris, 20 October to 20 November 1987

  18.65 Centenary of the birth of President Ho Chi Minh

  Page.134

  18.65 Centenary of the birth of President Ho Chi Minh

  The General Conference,

  Considering that the international celebration of the anniversaries of eminent intellectual and cultural personalities contributes to the realization of Unesco’s objectives and to international understanding,

  Recalling 18 C/Resolution 4.351 concerning the commemoration of the anni–versaries of great personalities and events which have left an imprint on the development of humanity,

  Noting that the year 1990 will mark the centenary of the birth of President Ho Chi Minh, Vietnamese hero of national liberation and great man of culture,

  Considering that President Ho Chi Minh, an outstanding symbol of national affirmation, devoted his whole life to the national liberation of the Vietnamese people, contributing to the common struggle of

  peoples for peace, national independence, democracy and social progress,

  Considering that the important and many-sided contribution of Chi Minh in the fields of culture, education and the lizes the cultural tradition of the Vietnamese stretches back several thousand years, and that his

  President Ho arts crystal–people which ideals embody the aspirations of peoples in the affirmation of their cultural identity and the promotion of mutual understanding,

  1. Recommends to Member States that they join in the commemoration of the centenary of the birth of President Ho Chi Minh by organizing various events as a tribute to his memory, in order to spread

  knowledge of the greatness of his ideals and of his work for national liberation;

  2. Requests the Director–General of Unesco to take appropriate steps to celebrate the centenary of the birth of President Ho Chi Minh and to lend his support to commemorative activities organized on that occasion, in particular those taking place in Viet Nam.
  Dịch nguyên bản tiếng Việt:

  Ghi chép của Đại Hội Đồng

  Kỳ họp thứ 24, Paris,

  20 Tháng Mười đến 20 Tháng Mười Một 1987

  Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc UNESCO

  Nghị quyết 18.65 được thông qua bởi Đại Hội Đồng tại ḱ họp lần thứ 24.

  18.65 Kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Đại Hội Đồng

  Căn cứ Việc tổ chức lễ kỉ niệm quốc tế của những danh nhân có văn hóa và trí tuệ kiệt xuất góp phần thực hiện mục tiêu của UNESCO và sự hiểu biết chung toàn thế giới,

  Căn cứ Nghị quyết 4.351 ḱ họp thứ 18 của Đại Hội Đồng liên quan tới các hoạt động kỉ niệm ngày sinh của những nhân cách lớn và sự kiện để lại dấu ấn trên sự phát triển của loài người.

  Chú ư rằng: năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và Danh nhân văn hóa thế giới (note: có thể dịch là ‘nhà văn hoá lớn’ hoặc ‘nhà văn hoá kiệt xuất’)

  Xem xét đến: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hiện tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đă cống hiến trọn đời ḿnh cho sự nghiệp giải phóng nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc v́ hoà b́nh, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ,

  Xem xét đến: Những đóng góp quan trọng và nhiều chiều của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, giáo dục và nghệ thuật kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam trải dài mấy ngh́n năm lịch sử, và Tư tưởng của Hồ Chí Minh tiêu biểu cho nguyện vọng của các dân tộc khẳng định nền văn hóa thống nhất của họ và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau,

  1.Khuyến nghị các nước thành viên tham gia vào các hoạt động kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách tổ chức các sự kiện khác nhau tỏ ḷng kính trọng tới Chủ tịch, để tuyên truyền rộng răi những hiểu biết về sự vĩ đại của những tư tưởng và những việc Hồ Chí Minh đă làm cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

  2.Đề nghị Tổng giám đốc UNESCO có những bước làm thích hợp để tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ thêm cho các hoạt
  động kỉ niệm nhân dịp này, đặc biệt là các hoạt động diễn ra ở Việt Nam.
  Nguồn file pdf của UNESCO đây thưa quư vị chống cộng:

  Đọc trang 134 mục 18.65
  http://unesdoc.unesco.org/images/000...69/076995E.pdf

  Vị nào c̣n cù lần chưa tin văn bản trên th́ thôi xem cái video giám đốc UNES phát biểu cho khỏi thắc mắc

  Và sau đây là lời phát biểu tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova về nghị quyết 1987 tại lễ kĩ niệm 1000 năm thăng long hà nội:

  [/QUOTE]
  từ phút 1:45 -2:10 : nguyên văn lời tiếng anh của bà Irina Bokova
  từ phút 2:10-2:28 : nguyên văn lời dịch của người phiên dịch

  "Đại hội đồng UNESCO thông qua nghị quyết kêu gọi các nước trên thế giới cùng với Việt Nam kỉ niệm 100 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh....."

  GỬI QUƯ VỊ VICHOCO VIETLAND VÀ HẢI NGOẠI

  p/s: vị nào gặp Bùi Tín th́ tát vài tai v́ cái tội bịa đặt,lừa bip đồng bào hải ngoại
  Last edited by chaungoanBacHo; 15-09-2011 at 07:08 PM.

 2. #2
  bây giờ các đệ tử Bùi Tín không biết chui xuống bàn hay xuống ghế mà trốn đây,có biết xấu hổ không các vị, trước giờ lừa bịp xuyên tạc cái sự thật rơ như ban ngày này quư vị có thấy ngượng không :mad:

 3. #3
  không biết có nguồn và căn cứ rồi, admin hay mod c̣n có để cái topic xuyên tạc và lừa bịp "Lột trần việc CSVN nói Hồ Chí Minh được UNESCO vinh danh" tồn tại dưới Similar Threads trên diễn đàn không nhỉ :D

 4. #4

  Đây chỉ là Nghị Quyết đễ ĐỀ NGHI chờ được Đại hội đồng UNESCO chấp thuận

  Đây chỉ là Nghị Quyết đễ ĐỀ NGHỊ chờ Đại hội đồng UNESCO chấp thuận
  (nhưng chưa thuận )


  Xin nhắc lại đă có TV posted về v/đ này trong một threat khác:

  Trich dẫn:_______________
  "
  Cuộc họp của Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 ngày 20/10 – 20/11 năm 1987 tại Paris xét đề nghị ngày 14-7-1987 của bộ trưởng Vơ Đông Giang, chủ tịch UNESCO của Việt Nam, thông báo rằng Việt Nam sẽ tổ chức trọng thể kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 của Chủ tịch HCM vào dịp 19-5-1990, chủ tịch HCM c̣n là “nhà văn hoá xuất sắc của Việt Nam”; cuộc họp quyết nghị (bằng một Nghị quyết ghi nhận đề nghị của VN) :

  - ghi nhận (noter) thông báo của Việt Nam;

  - khuyến cáo (recommander) các Nước hội viên tham gia kỷ niệm;

  - yêu cầu (prier) Ngài Tổng giám đốc UNESCO ủng hộ (soutenir) việc kỷ niệm, nhất là ở Việt Nam.

  - Cùng trong phiên họp này, UNESCO ghi nhận đề nghị của Liên Xô kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của ’’nhà văn và nhà giáo dục lớn‘’ Semionovitch Makarenko; ghi nhận đề nghị của Cộng hoà Liên bang Đức về kỷ niệm lần thứ 500 ngày sinh của nhà ‘’tiên tri cấp tiến’’ (prédicateur progressiste) Thomas Mùnzer ; ghi nhận đề nghị của Thái Lan về kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của nhà phê b́nh văn học uyên bác Phya Anuman Rajadhon; và cuối cùng là đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ (Turquie) về kỷ niệm 400 năm ngày sinh của ‘’nhà kiến trúc kiệt xuất’’ Sinan, từng xây dựng nhà thờ Hồi giáo kỳ vỹ Suleymaniye giữa thủ đô Istanbul cùng nhiều công tŕnh ở vùng Balkan và các nước Ả-rập, đều vào dịp 1990.

  Nhưng sau đó, một số thư từ, kiến nghị, bài báo gửi đến UNESCO phản đối mạnh mẽ về ông HCM trong Nghị quyết này, suốt cả năm 1988, 1989 và đầu năm 1990, nêu bật sự kiện thuyền nhân và trại cải tạo, của chính những người trong cuộc với phim ảnh kèm theo, nêu rơ bản chất chế độ đàn áp tàn bạo do ông HCM lập nên, một chế độ phi nhân – phản văn hoá. UNESCO c̣n tiếp hàng chục đoàn đại biểu từ Pháp, Mỹ, Anh chống đối việc UNESCO dính vào một việc không được dư luận tán đồng.

  Thế là ông chủ tịch UNESCO quyết định lờ đi, không tham gia việc kỷ niệm để bảo toàn uy tín tổ chức quốc tế này.

  C̣n Chính phủ Việt Nam làm ǵ th́ tùy họ. V́ chưa đến cuộc họp sau nên vấn đề này không đưa ra Đại hội đồng UNESCO.

  - Trước ngày kỷ niệm 19-5-1990, 2 sự kiện dồn đến. Bức tường Berlin đổ sập; một loạt chế độ Cộng sản Đông Âu tan ră. Hà Nội mất một loạt đồng minh. Tổng giám đốc UNESCO Amadou M’Bow người châu Phi bê bối về tài chính bị thay thế bởi ông Frederico Leillor người Tây Ban Nha; ông này ra hẳn chủ trương :

  UNESCO không tổ chức cũng không tham dự một h́nh thức nào kỷ niệm ông Hồ; ông cũng nói rơ: không có khoản tiền nào của UNESCO để chi cho việc này nữa.

  Đến ngày kỷ niệm, Sứ quán Việt Nam ở Paris vất vả chạy vạy thuê một pḥng nhỏ ở trụ sở UNESCO để vớt vát thể diện.

  Ban quản trị trụ sở UNESCO c̣n giao hẹn không được treo ảnh và apphích ngoài hành lang, giấy mời chỉ được ghi là dự một tối văn nghệ.

  Giấy mời của sứ quán in h́nh trụ sở UNESCO làm nền bị Văn pḥng UNESCO phản đối là “không được phép, không nghiêm chỉnh” (incorrect) phải huỷ.

  Một đoàn múa rối nước từ Hà Nội sang biểu diễn; cuộc kỷ niệm dự định vài trăm, chỉ có dưới một trăm người Việt của sứ quán và Hội Việt kiều “yêu nước” cùng mươi người của đảng CS Pháp.

  Đầu đuôi câu chuyện là thế. Cái gọi là “Bác Hồ chúng ta được UNESCO của Liên Hợp Quốc ra Nghị quyết tuyên dương, công nhận là anh hùng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới, và UNESCO tổ chức long trọng lễ kỷ niệm” hóa ra là thế. Cần rơ ràng, minh bạch như vậy. "


  Ở các chế độ CS, v́ chuyên chính nên khi một nghi quyết từ đảng đưa ra (dù dưới h́nh thức văn bản của chính phũ hay lệnh truyền miệng) đều được cái quốc hội bù nh́n thông qua . Cac' chú vẹm cũng như các chú CS đều có thói quen hiểu như vậy là dân chủ . UNESCO là một tổ chức quốc tế chịu nhiều ảnh hưởng khác nhau từng thời kỳ, và lại càng không phải một định chế quốc gia nên không có cái tṛ "nghị quyết" của một tiễu ban ĐỄ NGHỊ là Đại Hội Đồng chấp thuận ngay.
  Xin đừng cố t́nh nhập nhằng và áp đặt tin tưc.
  Last edited by Mau_Than_68; 15-09-2011 at 11:05 PM.

 5. #5
  Quote Originally Posted by Mau_Than_68 View Post
  Ở các chế độ CS, v́ chuyên chính nên khi một nghi quyết từ đảng đưa ra (dù dưới h́nh thức văn bản của chính phũ hay lệnh truyền miệng) đều được cái quốc hội bù nh́n thông qua . Cac' chú vẹm cũng như các chú CS đều có thói quen hiểu như vậy là dân chủ . UNESCO là một tổ chức quốc tế chịu nhiều ảnh hưởng khác nhau từng thời kỳ, và lại càng không phải một định chế quốc gia nên không có cái tṛ "nghị quyết" của một tiễu ban ĐỄ NGHỊ là Đại Hội Đồng chấp thuận ngay.
  Xin đừng cố t́nh nhập nhằng và áp đặt tin tưc.

  Tại v́ ṇi giống đỉnh cao trí tuệ loài ka('t mệnh có mang máu độc tài sâu đậm nên thích khoe những lời bọn họ phát ra là "nghị quyết" . Nhà lước ka('t mệnh đưa đơn vô UNESCO cầu xin UNESCO xét đơn xin xỏ cho hcm . Nhưng UNESCO không xét . Đơn cầu xin nhưng to họng thổi lớn lên là "nghị quyết" và khoe là UNESCO phải nghe theo . Ka('t mệnh như con sán lăi nhưng to họng tự quảng cáo là con công <--- tâm lư ka('t mệnh méo mó FUBAR.

  LMAO.
  Last edited by FatDuck; 15-09-2011 at 11:15 PM.

 6. #6

  Có cần làm lớn chuyên vụ Madame Irina Bokova từng xiên xỏ Thành phố Hàlội có giá trị lich sử "cầu tiêu nằm ở balcon" KH

  Quote Originally Posted by chaungoanBacHo View Post
  bla bla bla blahhh
  Tụi nhiệp cho bâỳ đàn VICHIUCO (Việt Ch́u Cộng ) giờ nầy c̣n mộng mơ giữa ban ngày vơ ĐẠI một TÊN NGHIỆT CHỦNG issue bỡi gian phu Hồ sĩ tạo và dâm phụ (wife of Ng Sinh Sắc ) mà duới ánh mắt của 5 tên có chân "thường trực" trong HDBALHQ khinh khi coi chả ra ǵ ! V́ dể dàng đă từng xỏ mũi dắt đầu "tên nầy" bắt chia hai lảnh thổ Việt ...

  Chả có một dân tộc nào có kiến thức thấp (nếu nói nặng là đần độn ) đến độ tôn thờ một thần tượng đă từng chạy ra cuớp chính quyền Trần trọng Kim có sẳn trong tay nguyên cả lảnh thổ Việt "đồng nhất thống nhất" rồi lại ngu dần dựa trên chiến thắng quân sự (nói nặng là dựa lên xương máu dân chúng Việt ) để cắt chính giang sơn tổ quổc của chính ḿnh ra làm 2 cả.


  Ngay cả dân Bắc Kỳ thời đó c̣n thấy rỏ ràng sự ngu đần nầy bèn đi biểu t́nh chống lại, duới ngọn cờ "tổ quốc VN là một ,Nền Vàng ba sọc Đỏ " (Hăy nh́n arrière plan lá cờ "TQ là một" to tổ chản tại nhà hát lớn Hanoi )  Chuyện đi (ăn) xin đuợc vinh danh mà UNESCO chưa có quyết định th́ tṛng tréo lương lẹo nói là đă vinh danh rồi ..

  Thế giới KHG bao giờ vinh danh một cha căn chú kiết có máu "Tham vọng đuợc xuất chúng " cắt chính giang sơn của ḿnh ra hai cả . .Và cũng chính bàn tay tên đó dùng xuơng máu dân tộc Việt hàn gắn lại thành một ( Bầy đàn chệt cộng có dùng xương máu dân chệt hàn gắn Đài Loan lại thành một khg ? Tên khùng điên họ KIM của Bắc Hàn có dùng xương máu dân Đại Hàn "gắn nối" Nam Hàn lại thành một khg ? Hăy mở mắt xem dân tộc nảo có thủ lảnh khôn ? dân tộc nào có thủ lảnh đần độn ? ..Xin hăy nh́n the facts nhé )


  Có cần làm lớn chuyên vụ Madame Irina Bokova từng xiên xỏ Thành phố Hàlội có giá trị lịch sử "cầu tiêu nằm ở balcon" KHG ? Nhân dịp Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đi (ăn) xin chức "Thành phố văn hoá thế giới đuợc băo tồn".

  Bị UNESCO chê te tua đến độ dân Hanoians muốn ...muốn ...Thôi hỏng thèm nói nữa .

  Nghe đồn rằng bây giờ các đại gia đỏ lẩn đảng viên đảng "ăn cuớp" bên VN có lắm tiền phải KHG ? Hỏng biết có đủ tiền đi du lịch khắp thế giới để t́m ra một nơi nào trong các nuớc Tư bản Tây Phương có tuợng đứa con họ hồ ,issue bỡi gian phu dâm phụ mà bên duới có câu UNESCO công nhận KHG ?

  Chớ Quân sư Nguyễn Trải là đă có chổ đứng trong một thành phố mà UNESCO công nhận là Thành phố có "nền văn hóa nhân loại nên bảo tồn" .

  Thành phố nầy có đủ loại danh nhân thế giới đi từ chính trị gia như Winston Churchill, Franklin D Roosevelt cho đến các thi hào nỗi tiếng của đủ các nuớc trên thế giới ,c̣n thi hào thi sĩ Trần dân tiên nào đó nên để cho thành phố Hanoi dựng tượng vinh danh nhé !
  Last edited by Viet xưa; 16-09-2011 at 03:47 AM.

 7. #7
  Cháu ngoan già Hồ chuyên bố lếu bố láo , gian manh xảo trá
  HTH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 76
  Last Post: 29-03-2015, 11:56 AM
 2. Replies: 41
  Last Post: 17-03-2013, 12:27 AM
 3. Replies: 2
  Last Post: 07-07-2012, 07:04 AM
 4. Replies: 188
  Last Post: 30-03-2012, 01:31 AM
 5. Replies: 2
  Last Post: 27-02-2011, 03:53 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •