Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 7 of 10

Thread: -Ngày này năm xưa- Ba triệu đồng một ông tổng thống

 1. #1

  -Ngày này năm xưa- Ba triệu đồng một ông tổng thống

  Trích"Cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hoà" Việt Nam Chính Sử -Nguyễn Văn Chức-  BA TRIỆU ĐỒNG (VN) CỦA CIA
  Như đă tŕnh bày ở chương 6 về cuộc đảo chánh, ngày 30/10/1963 tức là hai ngày trước khi cuộc đảo chánh bùng nổ, đại sứ Lodge đă gửi về ṭa Bạch Ốc một công điện gồm 13 điểm. Điểm 11, đại sứ Lodge đề cập đến lời yêu cầu của các tướng đảo chánh muốn có một số tiền để “mua chuộc phe chống đối”.

  Theo các tài liệu c̣n lưu trữ tại thư viện quốc hội Mỹ, th́ hôm đảo chánh Lucien Conein đă đến bộ Tổng tham mưu trao một gói bạc ba triệu bạc VN ($3,000,000 đồng) cho tướng Trần văn Đôn, gọi là để “mua chuộc phe chống đối nếu cần”.

  Trong quyển VNMLQHT, ông Đỗ Mậu cũng viết: “Conein bèn mặc quân phục mang theo một khẩu 375 Magnum và một gói tiền độ 3 triệu đồng bạc rồi đến bộ Tổng tham mưu”. Nhưng ông ĐM không biết rơ mục đích và số phận của số tiền đó. V́ vậy, ông viết tiếp: “cũng cần nói rơ rằng số tiền ba triệu đồng VN do Conein mang đến đă không được một tướng lănh nào hay biết trừ tướng Đôn. Tướng Đôn không bao giờ tŕnh bày cho hội đồng tướng lănh biết có nhận số tiền đó của Conein hay không, và nếu có th́ đă xử dụng vào việc ǵ”. (trang 816).

  Trong quyển Việt Nam Nhân Chứng, tứơng Đôn nh́n nhận có đươc Conein trao cho số bạc ba triệu, và ông đă “tặng cho các bạn”, chứ không bỏ vào túi. Ông viết: “Đúng 1:30 trưa, ông Conein vào có mang theo một máy truyền tin đặc biệt để liên lạc vơi đại sứ Mỹ và một bao tiền ba triệu bạc VN. Đảo chánh vừa thành công, trong không khí rộn ràng đó, tôi có tặng cho các bạn một số tiền ủy lạo binh sĩ đơn vị mà không đ̣i làm biên nhận đầy đủ. Đến năm 1971, tôi ra lệnh cho thiếu tá Đặng văn Hoa t́m lục lai các biên nhận về việc ghi số tiền ba triệu bạc của Conein, th́ th/tá Đặng văn Hoa làm tờ tŕnh và một số các biên nhận. Tôi xin đính kèm theo đây để chứng minh. Tôi không tổ chức đảo chánh để kiếm số bạc như vậỵ V́ lúc đó mấy triệu bạc VN đối với tôi không phải là số tiền mà tôi khao khát” (VN Nhân Chứng, TVD, trang 211).

  Viết như vậy, tướng Đôn đă muốn thanh minh cho sự trong sạch của ông. Nhưng ông đă làm một công việc thừa thăị Bởi lẽ: không ai kết tội tướng Đôn nhận tiền của Mỹ để bỏ vào túi riêng. Người ta kết tội các tướng đảo chánh đă làm nhơ nhuốc cuộc đảo chánh, và làm nhơ nhuốc Quân Lực VNCH. Người ta kết tội các tướng lănh đă xử sự như những tay sai của Mỹ, trong vụ lật đổ ông Diệm năm 1963.

  Chúng ta hăy đọc kỹ phiếu đệ tŕnh của th/tá Hoa, được tướng Đôn công bố và đính kèm trong phần phụ lục của quyển VN Nhân Chứng của ông, để có một ư niệm.

  Phiếu đệ tŕnh,

  Ngày 14 tháng 8 năm 1971

  Trích yếu: Về số bạc ba triệu đồng của ông Conein cho mượn để thù lao các đơn vị trong ngày Cách mạng 1/11/63.

  Kính thưa trung tướng,

  Số bạc 3 triệu đồng của ông Conein cho mượn th́ đă được trung tướng chỉ thị cấp cho những người sau đây:

  Ngày 1/11/63, T/T/TMT Trần thiện Khiêm nhận ………………………..500,000 $
  (do đạI tá Đặng văn Quang làm biên nhận)

  Ngày 1/11/63, T/T Tôn Thất Đính tư lệnh quân đoàn 3 nhận ……………500,000 $
  (do đại úy Phạm viết Hùng nhận)

  Ngày 10/11/63, TT Tôn thất Đính có nhân thêm …………………………100,000 $

  Ngày 4/11/63, tặng sư đoàn 5 …………………………………………….50,000 $
  (do đại tá Nguyễn văn Thiệu nhận)

  Ngày 5/11/63, tặng liên đoàn thủy quân lục chiến của đại tá Lê nguyên Khang ..100,00$ (do đại úy Quế nhận)

  Ngày 5/11/63, đại tá Trần ngọc Huyến thị trưởng Đàlạt nhận……………100,000 $

  Ngày 9/11/63, thiếu tá Phan ḥa Hiệp trường thiết giáp nhận ……………100,000$

  Ngày 19/11/63, đại úy Đào ngọc Diệp câu lạc bộ tổng tham mưu nhận…100,000$

  Tổng cộng…………………………………………………………………1 ,550,000$
  Tất cả số tiền 1,550,000 $ trên đây đều có biên nhận (đính kèm).

  Như vậy c̣n lại 1,450,000 $, trung tướng cũng tặng cho anh em nhưng không có chữ kư biên nhận.

  Nếu tôI nhớ không lầm th́ trung tướng đă tặng cho các ông sau đây:

  Trung tướng Dương văn Minh
  Trung tướng Lê văn Kim
  Trung tướng Tôn thất Đính
  Thiếu tướng Nguyễn hữu Có
  Thiếu tướng Trần ngọc Tám
  Trung tướng Nguyễn Khánh
  Trung tướng Nguyễn cao Trí

  Ngày 14 tháng 8 năm 1971

  Kư tên
  Hoa

  Đọc phiếu tŕnh trên đây, người ta thấy rơ số tiền ba triệu đă được tuớng Đôn chia ra làm haị Một nửa “tặng” cho các đơn vị đảo chánh gọi là tiền ủy lạọ Một nữa “tặng” cho các bạn !
  Trong những ngườI nhận tiền “ủy lạo”, tướng Trần thiện Khiêm, tham mưu trưởng QLVNCH, nhận 500,000$.

  Tướng Tôn thất Đính, tư lệnh quân đoàn 3 kiêm tổng trấn Saigon-Gia Định, nhận 600,000$.

  Số c̣n lại chia cho sư đoàn 5, liên đoàn thủy quân lục chiến, trường thiết giáp, câu lạc bộ tổng tham mưu và đại tá thị trưởng Dalat, Trần ngoc Huyến.
  Trong những người được “tặng” tiền, có các tướng Dương văn Minh, Lê văn Kim, Tôn Thất Đính, Nguyễn hữu Có, Trần văn Tám, Nguyễn Khánh, Đỗ cao Trí

  (riêng tướng Dương văn Minh c̣n được hưởng số bạc 6 ngàn Mỹ kim lấy được trong chiếc cặp của TT Diệm).

  Nói tóm lại: tất cả tướng tá có quân hoặc có công tham dự và cuộc đảo chánh, đều được “ủy lạo” hoặc “tặng tiền”. Nói cách khác: cuộc đảo chánh năm 1963 đă được ủy lạo và tưởng thưởng (tặng).

  Và đây là điều quan trọng: cuộc đảo chánh năm 1963 đă được ủy lạo và tưởng thưởng bằng tiền của CIA, do đích thân CIA đưa đến.

  Vấn dề đặt ra: các tướng đảo chánh đă xin tiền, hay chính người Mỹ đă tự động đem đến?

  Theo như công điện ngày 30/10/63 của của đ/s Lodge gửi cho cố vấn an ninh ṭa Bạch Ốc th́ các tướng đảo chánh đă “yêu cầu” được có một số tiền để dùng vào việc mua chuộc phe chống đối, nếu cần. Điểm 11 của công điện viết như sau: “As to requests from the Generals, they may well have need of funds at the last movnent with which to buy off potential opposition”. Tạm hiểu như sau: Theo lời yêu cầu của các tướng lănh, họ có thể cần một số tiền vào phút chót để mua chuộc (những kẻ) chống đối có thể xuất hiện.

  Tức là: các tướng lănh đảo chánh đă xin tiền. Và xin tiền với danh nghĩa để mua chuộc phe chống đối (các sĩ quan c̣n trung thành với ông Diệm).

  Theo những cuốn hồi kư của tướng Đôn (Our Endless War, Les Guerres du Vietnam, và Nhân Chứng VN), th́ cuộc đảo chánh năm 1963 là một “vấn đề hoàn toàn nội bộ của VN”. Tướng Đôn đă vô t́nh hay hữu ư không biết đến nội dung bức công điện của đại sứ Lodge về vấn đề các tướng đảo chánh đă xin tiền. Ông mô tả Lucien Conein như một bà phước tự động đem tiền đến cho các tướng xử du.ng. Trong cả hai trường hợp (các tướng xin tiền, hoặc Conein tự động đem tiền đến), việc cung cấp số bạc ba triệu đă được chính quyền Mỹ sắp đặt và quyết định trước. Rất có thể các tướng đảo chánh đă xin, cũng rất có thể các tướng lănh đă không xin. Nhưng trong cả hai trường hợp, họ đă ngửa tay ra nhận !

  Hành động ngửa tay nhận tiền của các tướng đảo chánh đă làm nhơ nhuốc cuộc đảo chánh. Họ đă làm nhục chính họ, điều đó không quan hê.. Họ đă sỉ nhục Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa ..!!

  Phiếu đệ tŕnh phát tiền do tướng Đôn công bố có nhiều điều làm cho người ta phải thắc mắc.

  1/ Trích yếu của phiếu tŕnh có ghi: “về số bạc ba triệu bạc của ông Conein cho mượn để thù lao các đơn vị trong ngày cách mạng 1/11/63.

  Trước hết, số bạc ba triệu đồng (VN) đă do chính quyền Mỹ cung cấp, chứ không phải tiền ông Conein cho mượn. Điều này không cần phải chứng minh, nó đă đi vào lănh vực hiểu biết công cộng, cũng như đă được các tài liệu của Mỹ xác nhận. Thâm tâm các tướng Đôn, Minh, Đính, Kim Khiêm cũng biết điều đó. Vậy th́, tại sao trong phiếu tŕnh lại ghi là tiền ông Conein cho mượn? Và nếu là tiền ông Conein cho mượn th́ các tướng đảo chánh đă trả lại cho ông Conein chưa? Nếu trả rồi, chắc chắn tướng Đôn sẽ thấy có bổn phận phải xuất tŕnh bằng chứng, cũng như ông đă thấy có bổn phận phải xuất tŕnh bằng chứng về sự chi tiêu số bạc.

  Thứ đến, phiếu tŕnh ghi rằng số tiền ấy dùng để thù lao các đơn vị trong ngày cách mạng 1/11/63. Thù lao là trả công. Tại sao lại ghi như vậy? Người ta lại nghĩ rằng tướng Đôn đă không đọc kỷ phiếu tŕnh, trước khi công bố.

  Những chi tiết nói trên không nên có trong phiếu tŕnh. Dư luận đă từng cười ra nước mắt, nay một lân nữa lại phải cười ra nước mắt, và thương hại cho cái gọi là cuộc cách mạng 1963.

  2/ Phiếu tŕnh của thiếu tá Hoa đề ngày 14/8/1971, tức là gần 8 năm sau cuộc đảo chánh. Trong quyển VN Nhân Chứng, tướng Đôn cũng đă viết rơ: năm 1963, ông tặng tiền mà không làm biên nhận, đến năm 1971, ông mới ra lệnh cho thiếu tá Hoa t́m lại các biên nhận và lập phiếu tŕnh.

  Cau hỏi được đặt ra: lư do nào đă thúc đẩy tướng Đôn năm 1971 phải cho lập phiếu tŕnh về số bạc đă chi tiêu năm 1963?

  Như chúng ta đă biết: năm 1971 là năm bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2. Năm đó, tướng Dương văn Minh ra ứng cử: vấn đề ông Diệm và cuộc đảo chánh 1963 lại được đặt ra trước công luận. Và như trên đă tŕnh bày, ngày 20 và 21 tháng 7 năm đó, hai ông Nguyễn văn Thiệu và Dương văn Minh chửi lộn nhau về cái chết của ông Diệm.

  Năm 1971 cũng là năm bầu cử Hạ Nghị viện khóa 2. Ngày bỏ phiếu là 30/8/1971. Tướng Trần văn Đôn ra tranh cử dân biểu tại đơn vị Quảng Ngăị Và ông đắc cử. Những sự việc nói trên có thể trả lời cho câu hỏi: lư do nào đă thúc đẩy tướng Đôn năm 1971 phải cho lập phiếu tŕnh về số bạc ba triệu đă chi tiêu năm 1963,
  Tôi muốn nói với các tướng đảo chánh và những kẻ vẫn lớn tiếng ca ngợi biến cố 1963 và cuộc vùng dậy của đại bộ phận dân tộc rằng: hăy có can đảm nh́n vào sự thật.

  Biến cố ngày 1/11/1963 chỉ là một cuộc tạo phản do ngoại bang chủ mưu và nhằm phục vụ quyền lợi của ngoại bang. Cuộc tạo phản ấy đă được thi hành bởi những tay sai bản xứ. Những kẻ này đă ngửa tay nhận tiền của ngoại bang. Và: đảo chánh xong rồi, họ đă chia nhau số tiền ấy, mặc dù chẳng được bao nhiêu.

  Thật là nhục ! Nhục cho những tướng lănh đảo chánh. Nhục cho cuộc đảo chánh. Và nhục lây cho cả Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. (Việt Nam Chính Sử, Nguyễn Văn Chức, trang 86-95)

  Aladin Nguyen
  http://ongvove.wordpress.com/2009/11...1%BB%99ng-hoa/
  Last edited by longquan; 29-10-2011 at 09:53 AM.

 2. #2
  Tổng Thống Ngô Đình Diệm

  Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân
  Chúng ta hãy cùng nhau tham dự thật đông Ngày Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm để tưởng nhớ và vinh danh người Anh Hùng đã hi sinh mạng sống của mình vì Độc Lập của Tổ Quốc và Tự Do của Dân Tộc Việt Nam.  Địa điểm : Trung Tâm Văn Hoá Việt-Mỹ
  2290 Tully Road, San Jose CA 95122

  Thời gian: 3:00 chiều ngày 30 tháng 10 năm 2011

 3. #3

  Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Phjật Giáo

  * Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

  Người viết là kẻ hậu sinh. V́ thế, trước khi viết bài này, tôi đă phải gọi sang Hoa Kỳ để được nghe chính những lời của cựu Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc truyền đạt qua điện thoại viễn liên Mỹ – Pháp về những điều mà chính Ông Lê Châu Lộc đă biết – nghe – thấy trong suốt thời gian làm Tùy Viên ở bên cạnh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Mỗi lần hầu chuyện với Ông Lê Châu Lộc, tôi đều được Ông nhắc lại nhiều lần, để phải ghi nhớ những điều Ông đă nói. Đăc biệt, Ông đă nói về Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Phật Giáo.
  Như mọi người đă biết, từ trước và sau khi Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă Vị Quốc Vong Thân, th́ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă từng mang tiếng là «kỳ thị Phật giáo».


  Và để biết được tấm ḷng Cao-Khiết của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đối với Phật giáo như thế nào, th́ không ǵ bằng những nghĩa cử của Tổng Thống đă làm qua những lời kể của nhân chứng sống là Ông Lê Châu Lộc.

  V́ vậy, với bài này, tôi chỉ ghi lại riêng về chuyện Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Phật giáo, theo những lời kể của Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc ; mặc dù đă cao tuổi, song Ông vẫn rất minh mẫn, khi nói về các sự kiện đă qua, tôi xin tóm lược như sau:

  Vào năm 1961, khi đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ 2. Sau khi có kết quả bầu cử, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm gọi Sĩ quan Tùy viên Đại úy Lê Châu Lộc cùng đi theo. Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă đến các chùa trong khu vực nội và ngoại thành Sài G̣n, để cảm ơn khối Phật giáo đă ủng hộ Tổng Thống. Trong đó, có chùa Ấn Quang.

  Hôm ấy, có thượng tọa Thích Quảng Liên đến chào Tổng Thống, và nói lời cảm ơn v́ đă được Tổng Thống đặc biệt gửi đi học tiến sĩ giáo dục tại Michigan State University. Sau đó, trong khi đón tiếp Tổng Thống th́ Thượng tọa Thích Thiện Ḥa đă trách Tổng Thống rằng:

  - Tổng Thống có chuyện vui, mà không cho anh em chúng tôi biết, để chúng tôi cùng được chung vui với Tổng Thống.

  Nghe vậy, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă nói:

  - Có chuyện chi vui, mà tôi giấu các Thầy mô?

  - Dạ, thưa Tổng Thống, qua Tăng đoàn Tích Lan, chúng tôi được biết Tổng Thống đă tặng Đức Đạt Lai Lạt Ma một số tiến lớn.

  Sau khi nghe Thượng tọa này nói, Tổng Thống ngồi lặng thinh một lúc, rồi nói:

  - V́ là một việc tế nhị, tôi không muốn cho ai biết, chứ không phải tôi giấu các Thầy. Tôi có nhận được Giải thưởngLeadership Magasaysay 10.000 đô la, (giải thưởng dành cho người lănh đạo xuất sắc tại Á Châu). Tôi th́ không có nhu cầu chi. Gặp lúc này, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị tượng trưng cho sự tranh đấu bất khuất để bảo vệ niềm tin, bảo vệ tôn giáo của dân tộc Ngài, đang gặp nạn, phải sống lưu vong, cần nhiều sự giúp đỡ. Tôi thấy ḿnh có bổn phận phải giúp Ngài, nên tôi nhờ Thủ tướng Nerhu chuyển số tiền này cho Ngài, nhưng Ông khước từ, có lẽ Ông ngại mất ḷng Trung cộng. Tôi phải nhờ qua ngă Cơ Quan Tỵ Nạn để chuyển số tiền này đến tay Ngài. Các Thầy cũng biết, ḿnh đang phải chống lại một chủ nghĩa vô thần rất tàn bạo. Nên chỉ có niềm tin tôn giáo, mới có đủ sức mạnh chống lại được với chủ nghĩa tai hại này. V́ thế, đối với việc phát huy, củng cố, bảo vệ niềm tin tôn giáo, bất câu là tôn gáo nào, ḿnh cũng có bổn phận phải khuyến khích và giúp đỡ.

  Ngoài ra, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cũng đă giúp đỡ để xây cất nhiều chùa, trong đó, có chùa Xá Lợi. Người đứng ra nhận tiền và xây cất là Cư sĩ Mai Thọ Truyền.
  Cũng tương tự như thế, người viết muốn nhắc lại: Riêng chùa Nam Thiên Nhất Trụ (Chùa Một Cột tại miền Nam), chính Ḥa thượng Thích Trí Dũng là người đă nhận tiền của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, để rồi sau đó, HT. Thích Trí Dũng đă biến ngôi chùa này và chùa Phổ Quang là nơi ở của Thiếu tướng Việt cộng Trần Hải Phụng. Đồng thời, đă nuôi giấu cả «Lữ đoàn 316 – Biệt Động Thành Sài G̣n – Gia Định », với tên nổi tiếng là Nguyễn Văn Bá … v…v… Chính HT. Thích Trí Dũng đă công khai trên sách báo.
  Trong «Nam Thiên Nhất Trụ: Người Dựng Chùa Một Cột tại Miền Nam», HT. Thích Trí Dũng đă viết: «Trong cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân, chùa Phổ Quang là nơi khai hỏa đánh sân bay Tân Sơn Nhất».

  Kính mời quư độc giả hăy đọc lại bài: Tưởng Niệm Bốn Mươi Năm Cuộc Thảm Sát Tết Mậu Thân: 1968-2008, để biết rơ những điều mà chính HT. Thích Trí Dũng đă viết công khai về những hành vi cộng sản của một cao tăng của Phật Giáo Ấn Quang.
  Trở lại với chuyện Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Phật giáo. Thực ra, không hề có cái gọi là «kỳ thị Phật giáo». Bởi nếu thế, th́ làm ǵ có chuyện Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă gửi trọn số tiền 10.000 đô la, của Giải thưởng Leadership Magasaysay để giúp Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng??? Cũng như đă cung cấp tiền cho « Ḥa thượng » Thích Trí Dũng để xây dựng chùa Nam Thiên Nhất Trụ, chùa Phổ Quang … và giao tiền cho Cư sĩ Mai Thọ Truyền để xây dựng chùa Xá Lợi, và nhiều chùa khác nữa?
  Đến đây, thiết tưởng đă quá đủ, để cho những ai c̣n nghĩ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm «kỳ thị Phật giáo» sẽ có một cái nh́n khác hơn.
  Hăy trả công đạo cho Người đă có đại công nghiệp: Khai sinh ra Nền Cộng Ḥa Việt Nam và đă xây dựng được một nước Việt Nam Cộng Ḥa dân chủ-tự do-thanh b́nh-no ấm cho người dân tại miền Nam, mà một thời đă được thế giới công nhận là Ḥn Ngọc Viễn Đông.
  Cuối cùng, tôi xin thành kính tri ân những lời chỉ giáo của Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc. Ông thường nói lên những ước muốn, là mong tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính, biết đặt Tổ Quốc và Dân Tộc lên trên hết, th́ hăy đồng tâm, quyết chí kết hợp lại thành một đại khối Dân Tộc, hầu t́m ra phương hướng để đấu tranh cho một nước Việt Nam Tự Do-Dân Chủ không cộng sản. Đồng thời, để đánh đuổi giặc Tầu, là kẻ thù truyền kiếp của Dân Tộc, quét sạch bọn chúng ra khỏi bờ cơi Việt Nam.
  Và người viết cũng không quên những lời của cựu thượng Nghị sĩ Lê Châu Lộc luôn luôn nhắc nhở về Di Huấn của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm:
  - Tôi tiến. Hăy tiến theo tôi!
  - Tôi lui. Hăy giết tôi!
  - Tôi chết. Hăy nối chí tôi!
  29.05.2011
  Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
  (Trích một phần từ bài: Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm và Phật giáo)

  ———————————
  Ghi chú của thuongdan:
  Được biết cựu Thượng Nghị Sĩ Lê Châu Lộc là diễn giả chính trong chương tŕnh Lễ Tưởng Niệm cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm năm thứ 48 được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều chủ nhật 30.10.2011 tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ, số 2290 Tully Rd, San Jose CA 95122.

  TD.

 4. #4

  Ngày này năm xưa - Ba triệu đồng một ông tổng thống.

  Càng ngày, cái Nhân và cái Đức của cố TT Ngô Đ́ng Diệm càng sáng.
  Chỉ tiếc, dưới thời cai trị của ông, trí thức miền Nam quá ích kỷ, đă không tiếp tay để b́nh định đất nước trong lúc t́nh thế c̣n rất khó khăn ( 9 năm chưa đủ dài để thực hiện bất cứ một chính sách nào, ở Úc, chỉ có một việc bảo dân chúng ốm bớt mà 20 năm nay chưa có kết quả. Mỗi năm vẫn phải tốn vài triệu để quảng cáo và giáo dục dân), những kẻ chống đối vỗ ngực có bằng cấp cao , chỉ lo chê bai, chửi bới; trong khi VC nằm vùng th́ xách động dân chúng. Báo chí đă tiếp tay rất nhiều cho VC chiếm miền Nam ( sắp sửa được làm Diệt Lam Dành). Cố TT đă quá nhân từ, với thuyết Nhân Vị, Ông thương dân, thương thuộc cấp và ông tưởng họ hiểu được tấm ḷng của ông. Nếu Ông độc tài như Cựu Thủ Tướng Lư Quang Diệu, cai trị dân bằng bàn tay sắt bọc nhung, thế mà dân chúng luôn cúi đầu tạ ơn và cả thế giới ngưỡng mộ; ngoại bang chẳng dám hó hé. Hậu quả của sự vô ơn nay đă rơ. Xin cầu nguyện anh linh của cố TT và của 2 bào đệ, những người đă hết ḷng với đất nước VN, được an b́nh nơi cơi vĩnh hằng.

 5. #5

  3 triệu đồng 1 ông tổng thống

  Quote Originally Posted by Viet View Post
  Càng ngày, cái Nhân và cái Đức của cố TT Ngô Đ́ng Diệm càng sáng.
  Chỉ tiếc, dưới thời cai trị của ông, trí thức miền Nam quá ích kỷ, đă không tiếp tay để b́nh định đất nước trong lúc t́nh thế c̣n rất khó khăn ( 9 năm chưa đủ dài để thực hiện bất cứ một chính sách nào, ở Úc, chỉ có một việc bảo dân chúng ốm bớt mà 20 năm nay chưa có kết quả. Mỗi năm vẫn phải tốn vài triệu để quảng cáo và giáo dục dân), những kẻ chống đối vỗ ngực có bằng cấp cao , chỉ lo chê bai, chửi bới; trong khi VC nằm vùng th́ xách động dân chúng. Báo chí đă tiếp tay rất nhiều cho VC chiếm miền Nam ( sắp sửa được làm Diệt Lam Dành). Cố TT đă quá nhân từ, với thuyết Nhân Vị, Ông thương dân, thương thuộc cấp và ông tưởng họ hiểu được tấm ḷng của ông. Nếu Ông độc tài như Cựu Thủ Tướng Lư Quang Diệu, cai trị dân bằng bàn tay sắt bọc nhung, thế mà dân chúng luôn cúi đầu tạ ơn và cả thế giới ngưỡng mộ; ngoại bang chẳng dám hó hé. Hậu quả của sự vô ơn nay đă rơ. Xin cầu nguyện anh linh của cố TT và của 2 bào đệ, những người đă hết ḷng với đất nước VN, được an b́nh nơi cơi vĩnh hằng.
  Xin được góp vài ư về vấn đề này. Đúng là vị tổng thống nền đệ nhâ't cộng hoà là anh minh, nhưng hơi thiên về gia đ́nh trị, ông không chia rẽ hoặc thiên vị về vấn đề tôn giáo, rất sáng suốt việc b́nh định miền Nam, nhưng hăy công minh về ông Ngô D́nh Nhu, tuy ông rất giỏi về chiến lược t́nh báo chống cộng , thế c̣n vợ của ông đă làm những ǵ cộng thêm ngài bào đệ Ngô Đ́nh Cẩn đă vượt khỏi tầm kiểm soát của tổng thống,hoặc v́ gia đ́nh nên đành bất lực. Tôi chẳng thấy mổ xẻ việc làm của vợ ông Ngô Đ́nh Nhu hay ông Ngô Đ́nh Cẩn đă làm ǵ và cả ĐGM Ngô Đ́nh Thục, không ít th́ nhiều những vị ấy cũng góp tay không ít trong sự sụp đổ nền đệ nhất cộng hoà, nếu mang vấn đề ra mổ xẻ đương nhiên có thưởng th́ phải có phạt, đừng mang cái đẹp, tốt để che đậy ca'i xấu,, đó là ư kiến riêng của tôi và tôi cũng xin quư vị coi như 1 người thiếu hiểu biết đang cần giải thích....xin cám ơn.

 6. #6
  Một Vị Tổng thống Anh Minh , cũng chỉ là một con người chưa phải là Thánh nhân , th́ không thể nào là không có khuyết điểm được .
  Ngay cả 3 Vị Tổng thống Anh Minh Vĩ Đại Mỹ Quốc của thế kỷ 20, cũng có sai lầm vậy !

  Tổng thống Anh Minh Vĩ Đại cuối cùng thế kỷ 20 của Mỹ Quốc thứ 40 Ronald Reagan cũng phải trả giá đắc khi giật sập chế độ CS tại Liên Sô và Đông Âu , để chạy đua Vũ Trang làm kênh tế Liên Sô lụn bại , do phải chạy đua Vũ trang , Kết quả Mỹ quốc phải mang nợ Thế giới Tự Do , số tiền khổng lồ .

  Nhưng Lịch sử Mỹ và người dân Mỹ vẫn đánh giá một vị TT Anh Minh -Vĩ Đại .

  Bài chủ này là Vinh Danh Ngô TT. Chúng ta cũng nên chỉ nói đến sự Anh Minh .

  Bà Trần Lệ Xuân , và Ông Ngô Đ́nh Cẩn cũng chỉ là con người , th́ ưu điểm và khuyết điểm đều phải có cả !
  Nhưng dưới quan điểm của Tôi : Ưu điểm nhiều hơn Khuyết điểm , nhưng v́ không nằm trong bài chủ , nên để một dịp khác hay hơn .

  C̣n về Nền Đệ Nhất Cộng Hoà :"Gia đ́nh Trị " nh́n bối cảnh lịch sử châu Á lúc đó :

  Trung Hoa Dân Quốc : Tổng thống Tưởng Giới Thạch 1927-1975 , con trai là Bộ trưởng Quốc Pḥng Tưởng Kinh Quốc là Tổng thổng 1975-1989.

  Ấn Độ : Thủ tướng Nehru 1947-1964 , sau này Con gái Indira Gandhi cũng kế vị Thủ tướng 1966-1984. Sau khi Bà bị ám sát 1984 , con trai Bà Indira Gandhi lên kế nhiệm là Thủ tướng Rajiv Gandhi 1984-1989 .

  Tân Gia Ba Singapore : Thủ tướng Lư Quang Diệu 1959-1991 con trai là Chuẩn tướng 1 sao :Lư Hiển Long Bộ trưởng thương mại . Lư Hiển Long sau này là Thủ tướng đến nay 2011.

  Cả 3 Quốc Gia hiện tại đều hơn VN xa lắc , Dân Tộc Họ vẫn kính mến những Cha Con từng là Nguyên thủ Quốc Gia , đă đưa xứ sở Dân tộc trở thành những con Rồng của châu Á .

  Cửu Diện Bạch Y
  Nguyễn Hùng Kiệt .
  Last edited by Nguyen Hung Kiet; 30-10-2011 at 02:19 AM.

 7. #7

  3 triệu 1 to6?ng thống,

  Quote Originally Posted by Nguyen Hung Kiet View Post
  Một Vị Tổng thống Anh Minh , cũng chỉ là một con người chưa phải là Thánh nhân , th́ không thể nào là không có khuyết điểm được .
  Ngay cả 3 Vị Tổng thống Anh Minh Vĩ Đại Mỹ Quốc của thế kỷ 20, cũng có sai lầm vậy !

  Tổng thống Anh Minh Vĩ Đại cuối cùng thế kỷ 20 của Mỹ Quốc thứ 40 Ronald Reagan cũng phải trả giá đắc khi giật sập chế độ CS tại Liên Sô và Đông Âu , để chạy đua Vũ Trang làm kênh tế Liên Sô lụn bại , do phải chạy đua Vũ trang , Kết quả Mỹ quốc phải mang nợ Thế giới Tự Do , số tiền khổng lồ .

  Nhưng Lịch sử Mỹ và người dân Mỹ vẫn đánh giá một vị TT Anh Minh -Vĩ Đại .

  Bài chủ này là Vinh Danh Ngô TT. Chúng ta cũng nên chỉ nói đến sự Anh Minh .

  Bà Trần Lệ Xuân , và Ông Ngô Đ́nh Cẩn cũng chỉ là con người , th́ ưu điểm và khuyết điểm đều phải có cả !
  Nhưng dưới quan điểm của Tôi : Ưu điểm nhiều hơn Khuyết điểm , nhưng v́ không nằm trong bài chủ , nên để một dịp khác hay hơn .

  C̣n về Nền Đệ Nhất Cộng Hoà :"Gia đ́nh Trị " nh́n bối cảnh lịch sử châu Á lúc đó :

  Trung Hoa Dân Quốc : Tổng thống Tưởng Giới Thạch 1927-1975 , con trai là Bộ trưởng Quốc Pḥng Tưởng Kinh Quốc là Tổng thổng 1975-1989.

  Ấn Độ : Thủ tướng Nehru 1947-1964 , sau này Con gái Indira Gandhi cũng kế vị Thủ tướng 1966-1984. Sau khi bị ám sát con trai Bà Indira Gandhi lên kế nhiệm là Thủ tướng Rajiv Gandhi 1984-1989 .

  Tân Gia Ba Singapore : Thủ tướng Lư Quang Diệu 1959-1991 con trai là Bộ trưởng thương mại : Chuẩn tướng Lư Hiển Long sau này là Thủ tướng .

  Cả 3 Quốc Gia hiện tại đều hơn VN xa lắc , Dân Tộc Họ vẫn kính mến những Cha Con từng là Nguyên thủ Quốc Gia , đă đưa xứ sở Dân tộc trở thành những con Rồng của châu Á .

  Cửu Diện Bạch Y
  Nguyễn Hùng Kiệt .
  Đồng ư vo*;i anh Kiệt về các nước lân bang của VN thời đó, nhưng anh nhắc lại Tân Gia Ba, Ấn Độ và Trung Hoa Dân Quốc đă co' những anh minh như anh đă nêu, c̣n các ngài của nền đệ nhất cộng hoà theo anh nói th́ ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm, theo tôi có những khuyết điểm có thể tha thứ và bỏ qua cho...và có những chuyện không thể tha thứ vi đă không được sửa đổi ví gặp sự chống đối của toàn dân,,,,nhưng hy vọng có dịp nào xin lănh hội ư kiến cũa anh. cám ơn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 25-06-2012, 08:24 PM
 2. NHẬP TRIẾT!
  By vivuvuive in forum Triết Học
  Replies: 13
  Last Post: 21-05-2011, 06:51 AM
 3. Replies: 1
  Last Post: 30-11-2010, 10:19 PM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •