+ Reply to Thread
Page 11 of 21 FirstFirst ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... LastLast
Results 71 to 77 of 146

Thread: Lịch sử Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam 2.11.1963 ----30.4. 1975

 1. #71
  Join Date
  27-09-2011
  Location
  Hà Nội -Việt Nam
  Posts
  1,672


  Thủ tướng Nội Các Chiến Tranh Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam 19.6.1965--1.11.1967 : kiêm Tư lệnh Binh Chủng Không Quân- Quân Lực Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam (VNCH).

  Thủ tướng Nội Các Chiến Tranh Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam , rời khỏi dinh Quốc trưởng trưa 20.10.1965 với niềm vui khôn tả ! Ông Thủ tướng Nội Các Chiến Tranh cười vui vẻ , khi nhớ lại khuôn mặt của Quốc trưởng : như Bom B.52 răi thảm cách trận địa 500 m ! Khi nghe tin : Lănh chúa Vùng Địa đầu Giới tuyến làm Tổng Tham mưu trưởng Quân Lực Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam, đă phải nhũn nhặn nhờ vả ḿnh bổ nhậm bạn thân của Quốc trưởng :Đại tá Phạm Quốc Thuần làm Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh ! Quả thật ḿnh mới là Nguyên Thủ Quốc Gia thật sự ! ....
  ***  Trung tướng -Quốc trưởng -Chủ tịch Uỷ Ban Lănh Đạo Quốc Gia -Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam 19.6.1965--1.11.1967


  Trong lúc đó tại Dinh Quốc trưởng Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam, Quốc trưởng -Chủ tịch Uỷ Ban Lănh Đạo Quốc Gia , mỉm nụ cuời khoái trá :

  -Thế là Kế hoạch bao lâu nay của ḿnh sẽ thành tựu mỹ măn !Ông Thủ tướng Nội Các Chiến Tranh đă giúp ḿnh chuyển bại thành thắng !

  Ngày hôm nay , Đại tá Phạm Quốc Thuần làm Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh ! 2 ngày nữa sẽ thăng Chuẩn tướng, và một thời gian ngắn sẽ là Tư lệnh Vùng 3 !

  Quốc trưởng sẽ có 2 Vùng là những nguời tâm phúc (Vùng 2, Vùng 3),! Sau đó sẽ tập trung tiêu diệt Lănh chúa Vùng Địa đầu Giới Tuyến !

  Tiêu diệt tên Thi xong là ḿnh có 3 Vùng ! Thằng Quang sẽ như cá nằm trên thớt ,sẽ nếm mùi vị đau khổ !
  Một khi ḿnh nắm được 4 Vùng , th́ Thủ tướng Nội Các Chiến Tranh Nguyễn Cao Kỳ :chỉ là một tên Cao bồi không hơn không kém !  ***Ngày 20.10.1965 :Thủ tướng Nội Các Chiến Tranh -Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ : đă tự thắt cổ bằng sợi thừng không những ḿnh tiêu , mà cả 3 Lănh chúa Tuớng quân đều tiêu tùng ! Chỉ v́ Anh hùng Cá nhân tính -Hào hiệp Hảo !
  Last edited by Hắc Y Hiệp Nữ; 16-05-2012 at 08:00 AM.

 2. #72
  Join Date
  27-09-2011
  Location
  Hà Nội -Việt Nam
  Posts
  1,672

    Biên Hoà Bộ Tư Lệnh Vùng 3 Chiến Thuật : Tổng hành Dinh Lănh Chúa Miền Đông : Tướng Quân Cao Văn Viên !
      Vùng 3 Chiến thuật Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam bao gồm 10 tỉnh : Phước Long, B́nh Long, Long Khánh, B́nh Tuy, Phước Tuy, Biên Ḥa, B́nh Dương, Tây Ninh, Hậu Nghĩa, Long An

  Lănh chúa Miền Đông Tướng Quân Cao Văn Viên giận dữ ,khi nghe tin Đại tá Phạm Quốc Thuần , tâm phúc của Quốc trưởng Thiệu được bổ nhậm : Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh ngày 20.10.1965 !

  Công lệnh bổ nhậm lại là của Thủ tướng Nội các Chiến Tranh Nguyễn Cao Kỳ !.

  Lănh Chúa Miền Đông Tướng quân , linh cảm một điều không hay sẽ xảy ra !, Bốc điện thoại Lănh chúa Tướng quân gọi về Dinh Thủ tướng gặp Thủ tướng Kỳ !

  Thủ tướng Nội Các Chiến Tranh :

  - Thiếu tướng yên tâm đi ! Trung tướng Quốc Trưởng bây giờ không phải như ngày trước đâu ! Mọi quyết định Bổ nhậm là do Tôi kư , Trung tướng -Quốc trưởng đều tôn trọng Tôi, và đồng ư ! Ngày 1.11.1965 Tôi sẽ gắn lon Trung tướng cho Thiếu tướng Nguyễn Chánh Thi tại Bộ Tổng Tham Mưu ,và chính thức Bổ nhậm làm Tổng Tham Mưu Trưởng : Quân Lực Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam !

  Lănh Chúa Miền Đông Tướng quân :

  - Sao Thủ tướng lại dời ngày qua 1.11.1965 ? Thủ tướng đă đồng ư với Tôi và Tướng Quang là ngày 22.10.1965 :Thiếu Tướng Nguyễn Chánh Thi thăng Trung tướng ,và chính thức được bổ nhậm làm Tổng Tham Mưu Trưởng .


  Lănh Chúa Miền Đông Tướng quân tiếp lời :

  -Bây giờ Thủ tướng lại dời ngày bổ nhậm Tướng Nguyễn Chánh Thi ? Không những vậy c̣n không tôn trọng Tôi : khi bổ nhậm Tư lệnh Sư Đoàn mà không hỏi ư kiến Tôi !


  (*Trước khi viết tiếp các Huynh QLVNCH đều biết ngày 1.11.1965 Ai là người được bổ nhậm Tổng tham mưu trưởng QLVNCH chứ ?
  Bật mí : Tướng Thi được thăng Trung tướng 1.11.1965 , nhưng không được làm Tổng tham mưu trưởng ! cái này là do Ông Thủ tướng dời ngày từ 22.10.1965 qua 1.11.1965 , đă gây ra rất nhiều phiền phức sau này !)

  Thủ tướng Nội Các Chiến Tranh :

  -Thiếu tướng , Tôi biết là tôi cũng có lỗi trong chuyện này ! Nhưng Thiếu tướng thông cảm :Trung tướng -Quốc trưởng đă đồng ư thăng cấp Trung tướng cho Tướng Thi , bổ nhậm làm Tổng tham mưu trưởng ! Quốc trưởng đă đề nghị ngày 1.11.1965 , th́ Tôi phải chấp nhận , để tôn trọng Quốc trưởng ....

  Trung tướng Quốc trưởng cũng nhờ Tôi bổ nhậm : Đại tá Phạm Quốc Thuần bạn thân của Quốc trưởng làm Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh , th́ làm sao mà Tôi từ chối được ! Thiếu tướng thông cảm .


  Lănh Chúa Miền Đông Tướng quân :

  -Thủ tướng có biết ư định của Quốc trưởng : khi Bổ nhậm Đại tá Thuần làm Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh là ǵ không ?


  Thủ tướng Nội Các Chiến Tranh im lặng một lúc :

  -Thiếu tướng nói đi .

  Lănh Chúa Miền Đông Tướng quân :

  - Sư đoàn 5 Bộ Binh ,Bộ Tư lệnh tại Biên Hoà, Bộ Tư lệnh Vùng 3 chiến thuật cũng tại Biên Hoà. Làm sao tôi có thể châp nhận một người tâm phúc của Quốc trưởng ở cạnh tôi được !

  Tư lệnh Sư đoàn th́ đương nhiên lên Chuẩn tướng, cùng là Tướng lănh th́ tôi phải nhân nhượng không ít th́ nhiều chứ .

  Quốc trưởng nắm được Sư đoàn 5 Bộ Binh ,là thế bảo vệ Quốc trưởng tại Sài G̣n rất là hữu hiệu...

  **Chưa kể biết đâu , Quốc trưởng có ư định : muốn kiểm soát Vùng 3 như kiểm soát Vùng 2 hiện nay th́ sao đây ?


  Thủ tướng cũng biết : Thủ tướng c̣n đứng vững được hiện nay , là nhờ Tôi, Tướng Quang , và Tướng Thi ! Tại Sài G̣n Quốc trưởng đă kiểm soát hết ngay cả báo chí !
  Last edited by Hắc Y Hiệp Nữ; 17-05-2012 at 08:52 AM.

 3. #73
  Join Date
  27-09-2011
  Location
  Hà Nội -Việt Nam
  Posts
  1,672

    Lănh Chúa Miền Đông Tướng Quân Cao Văn Viên December 21, 1921 – January 22, 2008
      Lănh Chúa Tướng Quân Miền Đông Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam: Cao Văn Viên (December 21, 1921 – January 22, 2008), và Đại tướng William Childs Westmoreland ( March 26, 1914 – July 18, 2005 )Tổng Tư lệnh Quân Lực Mỹ tại Chiến trường Việt Nam 1964-1968 ,tại Biên Hoà Tổng Hành Dinh Bộ Tư Lệnh Vùng 3 Chiến thuật -Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam 10.1965....  Lănh chúa Tướng Quân Miền Đông -Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam, sau khi nói chuyện với Thủ tướng Nội Các Chiến tranh . Ông đứng tựa cửa sổ Văn pḥng Tư lệnh Vùng 3 Chiến thuật , khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ...

  Ông chỉ là một Tướng lănh Quân đội thuần tuư trong thời chiến , chức vụ Lănh chúa ngày hôm nay là do thời thế tạo ra ,v́ Ông phải bảo đảm an ninh , và chăm sóc đời sống của người Dân : 10 tỉnh Đông Nam Bộ của Vùng 3 Chiến thuật !

  Ông không không muốn dính dáng đến chính trị , thế mà tại sao ông phải ủng hộ một ông Thủ tướng hữu dơng vô mưu ?

  Phải chi Quốc Trưởng Thiệu đừng đam mê quyền lực quá , đừng sử dụng những Sĩ quan bất tài tham nhũng , miễn trung thành để làm vây cánh . Điễn h́nh như Tướng Vĩnh Lộc Tư lệnh Vùng 2 đầy tai tiếng ! Nhưng báo chí tại Sài G̣n lại làm ngơ ! trong lúc đó Báo chí lại vu khống cho Trung tướng Đỗ Cao Trí đang ở Chiến trường Cao nguyên đang đẫm máu, buộc phải giải ngũ oan ức ra khỏi quân đội tháng trước .

  Thế th́ Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam sẽ đi về đâu ?

  Ông buồn bă ...phải chi Quốc Trưởng Thiệu được một phần đạo đức của Ngô Tổng Thống, và đem hết khả năng thông minh và thủ đoạn để phục vụ Quốc gia trong thời chiến , th́ tốt biết bao !

  Đây chỉ v́ quyền lực , mà Quốc trưởng yêu cầu ông Thủ tướng hữu dơng vô mưu , để bổ nhậm Đại tá Thuần làm Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh ,mục đích là làm vây cánh để bảo vệ ḿnh tại Sài G̣n, đồng thời làm bàn đạp lên Tư lệnh Vùng 3 trong tương lai ? Bất chấp khả năng của Đại tá Thuần chỉ là một Trung đoàn trưởng tồi !

  Nếu tương lai sau này Đại tá Thuần trở thành Tướng Tư lệnh Vùng 3 , th́ cũng như Tướng Vĩnh Lộc Tư lệnh Vùng 2 thôi !

  ...

  Bất giác Ông giựt ḿnh ! Ông đă biết ư đồ của Quốc trưởng Thiệu là cái ǵ ?

  Bốc Điện thoại , Ông gọi Chuẩn tướng Lê Nguyên Khang :Tư lệnh Lữ Đoàn Thuỷ Quân Chiến đến Văn Pḥng Tư lệnh gặp Ông .

  ...15 phút sau
  Chuẩn tướng Khang bước vào Văn Pḥng Tư lệnh Vùng 3 Chiến thuật .

  Lănh chúa Tướng Quân Miền Đông :

  - Anh Khang những lời Tôi nói với Anh ngày hôm nay, Anh nhớ kỹ và thực hiện :

  1.Tôi bổ nhậm Anh làm Tư lệnh Phó Vùng 3 kể từ ngày hôm nay, và sẽ đề nghị thăng cấp Anh lên Thiếu tướng 2 sao vào ngày 1.11.1965 ! Nếu sau này Tôi không c̣n Tư lệnh Vùng 3 Chiến thuật nữa, Anh sẽ là người thay thế Tôi .....

  2. Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh không thể ở Biên Hoà , cùng với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Chiến thuật được nữa ! Anh ra lệnh dời về dời Thị trấn Bến Cát -ngoại ô B́nh Dương !
  Sư đoàn 5 Bộ Binh từ nay có nhiệm vụ trấn giữ từ Bến Cát , Tân Uyên , B́nh Long , Phước Long , Lộc Ninh chạy dài đến Vùng Mỏ Vẹt Biên Giới Việt Miên .

  Sư đoàn 25 Bộ Binh trấn giữ Long An , Hậu Nghĩa , Tây Ninh .

  Ngày mai Tôi sẽ đề nghị Thủ tướng Nội các Chiến tranh kư sắc lệnh thành lập thêm một Sư đoàn Bộ Binh ( S Đ 18) ...


  * ( Chú thích trước đây Sư đoàn 7 Bộ Binh (tiền thân là Sư đoàn 24 Khinh Chiến ) là của Vùng 3 Chiến thuật . Năm 1962 v́ t́nh h́nh chiến sự miền Tây , nên Sư đoàn 7 BB dời về vùng Khu chiến Tiền Giang trưc thuộc Vùng 4 Chiến thuật )

  *Tướng Lê Nguyên Khang Tư lệnh Vùng 3 Chiến Thuật 1966-1968 kiêm Tư lệnh Binh Chủng Thuỷ Quân Lục Chiến.
  Last edited by Hắc Y Hiệp Nữ; 17-05-2012 at 01:39 AM.

 4. #74
  Join Date
  27-09-2011
  Location
  Hà Nội -Việt Nam
  Posts
  1,672

    Những ngày tháng cuối cùng của Lănh Chúa Miền Đông Tướng quân tại Vùng 3 Chiến Thuật 20.10.1965---1.11.1965
    

  Những ngày tháng cuối cùng của Lănh Chúa Miền Đông Tướng quân tại Vùng 3 Chiến Thuật 20.10.1965---1.11.1965

  Bản Đồ Vùng 3 Chiến thuật -Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam


  Những Tư Lệnh Vùng 3 Chiến Thuật -Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam

  1.Lănh Chúa Miền Đông Tướng quân Cao Văn Viên 1964--1965

  2.Thiếu tướng -Trung tướng Lê Nguyên Khang 1966-1968

  3.Đại danh tướng :Trung tướng Đỗ Cao Trí 1968--1971 ( Tái ngũ 1968 do sắc lệnh của Thủ tướng Trần Văn Hương )

  4.Trung tướng Nguyễn Văn Minh 1971-1972

  5.Trung tướng Phạm Quốc Thuần 1973-1974 ( nguyên Đại tá - Chuẩn tướng -Thiếu tướng Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh 20.10-1965-- 19.6.1968 ? , suưt chút nữa trở thành Tư lệnh Vùng 3 sau ngày 1.11.1965 !)

  6.Trung tướng Dư Quốc Đống 1.11.1974----11.1.1975

  7.Trung tướng Nguyễn Văn Toàn 12.1.1975--28.4.1975

  .................

  Những tiên liệu của Lănh chúa Tướng quân Miền Đông đă trở thành sự thật :
  Ngày hôm sau 21.10.1965 , các nhật báo tại Sài G̣n có bài b́nh luận về Lănh chúa Vùng Địa đầu Giới tuyến là hữu dơng vô mưu ! Đ̣i xác minh thời gian Tướng Nguyễn Chánh Thi ở Kampuchea sau ngày 11.11.1960---1.11.1963 .. ?

  Một Tướng lănh đi từ binh nhất lên Thiếu tướng, th́ làm sao có khả năng tham mưu để làm Tư lệnh Vùng Địa Đầu Giới Tuyến ,đối đầu với Cộng Sản hữu hiệu được ?

  **Thủ tướng Nội các Chiến tranh Nguyễn Cao Kỳ tái mặt , giận dữ ! Giờ phút này ông Thủ tướng Nội các Chiến tranh mới nhận ra Quốc trưởng Thiệu là lợi hại !

  Ông Thủ tướng tính thu hồi Lệnh bổ nhậm Đại tá Phạm Quốc Thuần ,làm Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh , nhưng đă trể một bước .

  Đại tá Thuần từ Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 BB tại Biên Hoà ,đă có mặt tại Dinh Quốc trưởng từ sáng sớm , để nhận cặp lon Chuẩn tướng mới tinh trên cầu vai !

  Chuẩn bị lên làm : Quyền Tư lệnh Vùng 3 Chiến thuật !

  **3 Tiếng đồng hồ sau : Đại tá Hoàng Xuân Lăm cũng có mặt tại Dinh Quốc trưởng để nhận cặp lon Chuẩn tướng mới tinh và Công lệnh bổ nhậm Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ Binh !
  Chuẩn bị lên làm Quyền Tư lệnh Vùng Địa đầu Giới tuyến (Vùng 1 Chiến thuật ).

  ***Chỉ có Vùng 4 Chiến thuật là Quốc trưởng Thiệu để yên ! V́ muốn Lănh chúa Miền Tây Tướng Quân Đặng Văn Quang : như cá nằm trên thớt , nếm mùi vị đau khổ , v́ phản phúc !

  *Chú thích :Sư đoàn 2 BB :Bộ Tư lệnh tại Quảng Ngăi đặc trách An ninh từ Nam đèo Hải Vân: Đà Nẵng -Quảng Nam-Quảng Ngăi -Hội An -Quảng Tín..:Vùng Địa đầu Giới tuyến -Vùng 1 Chiến thuật.

  *** Thủ tướng Nội Các Chiến tranh gọi điện thoại về Biên Hoà _Tổng hành dinh của Lănh Chúa Tướng quân Miền Đông : cầu cứu hỏi ư kiến Tướng Viên .

  Lănh chúa Tướng quân Miền Đông yêu cầu Thủ tướng Nội các Chiến tranh :

  1. Kư sắc lệnh bổ nhậm Chuẩn tướng Lê Nguyên Khang làm Tư lệnh phó Vùng 3 Chiến thuật , thăng Thiếu tướng 2 sao ngày 1.11.1965 , cùng với Chuẩn tướng Dư Quốc Đống Tư lệnh Lực lượng Xung Kích Chiến trường Cao Nguyên Quả đấm thép .!

  2.Vẫn giữ sắc lệnh thăng Trung tướng 3 sao cho Lănh chúa Vùng Địa đầu giới tuyến , bổ nhậm làm Tổng tham mưu trưởng vào ngày 1.11.1965 ,bất chấp báo chí bất lương tại Sài G̣n !

  3.Thăng cấp bậc Đại tá cho Trung tá Phạm Văn Phú Tham mưu trưởng Lực Lượng Đặc Biệt ,bổ nhậm làm Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Phó Sư đoàn 2 Bộ Binh Để làm đối trọng với Tân Tư lệnh : Tân Chuẩn tướng Hoàng Xuân Lăm !

  4.
  *Thành lập Sư đoàn Bộ binh thứ 3 cho Vùng 3 Chiến thuật, chịu trách nhiệm các Tỉnh : B́nh Tuy , Phước Tuy ,Long Khánh, Biên Hoà, để bảo vệ hướng Đông của Thủ đô Sài G̣n .( Sư đoàn 18 Bộ binh sau này )

  (...Infantry Division is Responsible for the Binh Tuy Province , Phuoc Tuy , Long Khanh and Bien Hoa Proctect the East of Sai Gon ..........)

  *Sư đoàn 25 Bộ Binh chịu trách nhiệm các Tỉnh :Tây Ninh ,Hậu Nghĩa, Long An để Bảo vệ Thủ đô Sài G̣n theo một ṿng cung từ hướng Tây Bắc đến Tây Nam .

  (25th Infantry Division is Responsible for the Province of Tay Ninh , Hau Nghia, Long An , Sai Gon Proctected by an arc from Northwest to Southwest ....... )


  **Sư đoàn 5 Bộ Binh chịu trách nhiệm các Tỉnh : B́nh Dương ,B́nh Long , Phước Long , Lộc Ninh ,để bảo vệ hướng Bắc của Thủ đô Sài G̣n. V́ vậy : Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ Binh phải dời về Thị trấn Bến Cát -Tỉnh B́nh Dương gần Bộ Tư lệnh Sư đoàn 25 Tia chớp nhiệt đới của Quân Lực Mỹ .

  (......5th Infantry Division is Responsible for the Province of Binh Duong ,Binh Long ,Phuoc Long , Loc Ninh Proctection of North Sai Gon.....)

  5 . Thăng cấp Chuẩn tướng cho Đại tá Nguyễn Văn Hiếu Tham mưu trưởng Quân đoàn 2, bổ nhậm Tư lệnh Sư đoàn 22 Bộ Binh, v́ những Chiến công tại Chiến trường Cao nguyên , chuẩn bị làm Quyền Tư lệnh Vùng 2 Chiến thuật , thay Tướng Vĩnh Lộc quá tai tiếng !  ***Chú thích :
  Lúc này tại Vùng Địa đầu Giới tuyến : Vùng 1 Chiến thuật : Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân Tư Lệnh Sư đoàn 1 Bộ Binh , v́ vậy Nếu Tướng Nguyễn Chánh Thi làm Tổng Tham Mưu trưởng , Th́ Tướng Chuân đương nhiên trở thành Tư lệnh Vùng 1 Chiến thuật , chứ không thể Tân Chuẩn tướng Hoàng Xuân Lăm được !  Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ Binh 1964--1966 , Nếu Lănh Chúa Vùng Địa đầu Giới tuyến làm Tổng Tham Mưu trưởng 1.11.1965 ,

  Thiếu tướng Chuân sẽ là Tư lệnh Vùng Địa Đầu Giới Tuyến .

  Ông là Một Tướng Lănh đạo đức, có khả năng .
  (thăng Thiếu tướng 6.1965 sau chiến thắng Ba Ḷng - Quảng Trị ) .
  Bị Giải ngũ ra khỏi Quân đội 1966 khi 43 tuổi !

  Nếu Tướng Chuân là Tư lệnh Vùng 1 Chiến Thuật , th́ Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận (gốc Biệt Động Quân )sẽ là Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ Binh thiện chiến. (Sư đoàn miền Hoả tuyến )
  ( Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận bị giải ngũ năm 1966 ! khi 38 tuổi !, để tất cả dọn đường cho Chuẩn tướng Hoàng Xuân Lăm trở thành Tư lệnh Vùng 1 Chiến thuật ! ( Dĩ nhiên tự động lên Thiếu tướng 2 sao)  Chuẩn tướng Phan Xuân Nhuận (gốc Biệt Động Quân ) bị giải ngũ 1966 - 38 tuổi khi giữ chức Tư lệnh Sư đoàn miền Hoả tuyến (Sư đoàn 1 BB Thiện chiến ) thay Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân bị giải ngũ ?

  *Tiểu muội không muốn tranh căi tranh dài ḍng v́ c̣n phải viết tiếp .Phần này tiểu muội dựa theo tài liệu để phỏng dịch :

  Colonel Theodore C. Mataxis
  Army, October 1965
  (Vietnam Center Archive)

  The Politics of Heroin in SEA
  Alfred W. McCoy (1973)
  Harper Colophon Books ( Thiệu -Khiêm Buôn lậu Á Phiện -Tướng Đặng Văn Quang Phụ tá Tổng thống 1971-1975 :bị chính phủ Canada ghép tội này 8. 1977 không cho Định cư tại Canada trục xuất về Vietnam ! Bản án của chính phủ Canada dành cho Tướng Đặng Văn Quang rất là nặng : Sẽ không có bất kỳ Quốc gia nào trên thế giới nhận Tướng Quang định cư , mà phải về Việt Nam thọ án !


  Thiệu- Khiêm đă sử dụng Hải quân QLVNCH để buôn lậu thuốc phiện đầu độc Quân đội Mỹ -Canada -Úc 1965-1972 ) và vận chuyển thuốc phiện ra ngoại quốc !

  *Nếu Ông Thiệu , và Ông Khiêm định cư tại Canada 1975 , th́ cũng thọ án như vậy !
  Thậm chí Chính phủ Canada không làm lơ cho Thiệu -Khiêm sống bất hợp pháp như Tướng Quang đâu ! , Mà có lẽ đă giao cho Hà Nội xử !

  V́ đầu độc Quân đội Đồng minh , có nghĩa là Đồng minh với Kẻ thù !

  Tại sao Thế Giới Tự Do : phải tiếp nhận Họ tư cách là Tỵ Nạn Chính Trị ?

  * Điều cuối cùng Tiểu muội muốn nói : May mắn là Ông Tư lệnh Hải quân Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam 1965-1974 đi tù cải tạo 13 năm, mới được đi HO !.

  C̣n 29.4.1975 Ông đến Toà Đại Sứ Mỹ th́ cũng bị từ chối cho Di Tản !

  H́nh như Ông đang sống tại thành phố của Huynh Phú Yên và Tỷ tỷ Vân Nương ! Ông là người biết rơ nhất !
  Last edited by Hắc Y Hiệp Nữ; 18-05-2012 at 12:42 AM.

 5. #75
  Join Date
  27-09-2011
  Location
  Hà Nội -Việt Nam
  Posts
  1,672

    Thủ Đô Sài G̣n -Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam 21.10.1965--1.11. 1965 :10 ngày dài nhất của Chiến Tranh Việt Nam
    


  Nữ Trung học Trưng Vương và Nam trung học Võ Trường Toản. (Copy h́nh của Tỷ Tỷ Tiếng Xưa -Sài G̣n Thuở ấy


  Đây là cuộc đấu trí của Quốc trưởng Thiệu + Đại Việt + Báo Chí chống lại < >Thủ tướng Nội Các Chiến Tranh + Lănh Chúa Tướng quân Miền Đông + Lănh Chúa Tướng Quân Miền Tây + Lănh Chúa Vùng Địa Đầu Giới Tuyến !


  Chiều 21.10.1965 Dinh Quốc trưởng Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam

  Trung tướng -Quốc trưởng -Chủ tịch uỷ ban lănh đạo Quốc gia giận run người , khi biết được :

  1. Chuẩn tướng Lê Nguyên Khang Tư lệnh Binh Chủng Thuỷ Quân Lục Chiện ,chính thức được Bổ nhậm Tư lệnh Phó Vùng 3 Chiến thuật .

  2.Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân Tư lệnh Sư đoàn miền Hoả tuyến ( S Đ1 BB Thiện chiến) nhận chức kiêm Quyền Tư lệnh Phó Vùng 1 Chiến thuật .

  3.Đại tá Nguyễn Văn Hiếu Tham mưu trưởng Vùng 2 Chiến thuật ,thăng Chuẩn tướng bổ nhậm Tư lệnh Sư đoàn Hắc Bạch Nhị Hà ( S Đ 22 BB)

  Công lệnh là do Thủ tướng Nội các Chiến Tranh kư !

  * Có nghĩa là giấc mộng : Tân Chuẩn tướng Phạm Quốc Thuần , Tân Chuẩn tướng Hoàng Xuân Lăm làm Quyền Tư Lệnh Vùng 3 , và Quyền Tư Lệnh Vùng 1 là có số Zero !

  **Chưa kể Tân Chuẫn tướng Hoàng Xuân Lăm , lại gặp Tân Đại tá Lực Lượng Đặc Biệt -Phạm Văn Phú : Tham Mưu trưởng kiêm Tư lệnh Phó Sư đoàn 2 BB .

  Thế th́ Tân Chuẫn tướng Hoàng Xuân Lăm là bù nh́n !

  *Trung tướng -Quốc trưởng -Chủ tịch uỷ ban lănh đạo Quốc gia biết rằng : nếu Lănh Chúa Vùng Địa Đầu Giới Tuyến làm Trung tướng Tổng Tham Mưu Trưởng , là Sự nghiệp chính trị của ḿnh sẽ kết thúc ! có thể bi thảm như ngày 2.11.1963...
  Last edited by Hắc Y Hiệp Nữ; 18-05-2012 at 02:56 AM.

 6. #76
  Join Date
  27-09-2011
  Location
  Hà Nội -Việt Nam
  Posts
  1,672

    Xin Lỗi Huynh Tự Do Cho Viet Nam
    

  Tiểu muội đă biết Huynh là Đại uư Quân Lực -Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam -Đại Đội trưởng Sư đoàn 5BB- Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam - Đại uư Tâm Lư Chiến Không Quân - Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam.
  Kính xin Huynh lượng thứ bỏ qua những hiểu lầm vừa qua !

  Nhưng quả thật Thiệu -Khiêm là Tội Phạm Quốc tế !
  Tiểu muội không hiểu sao : Trần Thiện Khiêm có thể định cư tại Mỹ được ?
  Luật Pháp Mỹ là tờ giấy lộn sao ?


  Thiệu-Khiêm phải bị về Việt Nam thọ án , theo luật pháp Quôc tế !

  Dù Việt Nam là Cộng Sản hay là Cộng Hoà ! Đây là sự thật 100%
  Tiểu muội
  HYHN

  * Huynh và Quí Vị nghĩ đi : Tướng Đặng Văn Quang chỉ v́ 4 năm bị đày đoạ: Trung tướng thua một sĩ quan cấp uư ,buộc phải trở thành nô bộc TT, mà bị bản án quá nặng nề , cuộc đời sau 1975 tiêu luôn !

  Thế th́ tội của Thiệu -Khiêm lớn như thế nào ?

  Các Huynh là Quân nhân QLVNCH : không xót xa cho Lănh chúa Tướng quân Miền Tây sao ?
  HYHN
  Last edited by Hắc Y Hiệp Nữ; 18-05-2012 at 05:09 AM.

 7. #77
  Join Date
  27-09-2011
  Location
  Hà Nội -Việt Nam
  Posts
  1,672

    Trung tướng -Quốc Trưởng -Chủ tịch uỷ ban Lănh Đạo Quốc Gia lâm vào thế bí !
    

  Trung tướng -Quốc Trưởng -Chủ tịch uỷ ban Lănh Đạo Quốc Gia dù là người thông minh , thủ đoạn ,quyền biến ! Nhưng chiều 21.10.1965 đă lâm vào thế bí hoàn toàn ! Không ngờ bọn Viên -Thi-Quang lợi hại như vậy!

  Và giờ phút này Thủ tướng Nội Các Chiến Tranh , không c̣n là một tên Cao bồi như ḿnh đánh giá trước đây !

  Không khéo sẽ mất luôn Vùng 2 Chiến thuật ! V́ Trung tướng -Quốc trưởng biết rằng : Tân Chuẩn tướng Nguyễn Văn Hiếu được toàn thể Quân-Dân Vùng 2 Chiến Thuật kính trọng !
  Dù Quốc trưởng đă nắm được báo chí , bao che hết sức cho Tướng Vĩnh Lộc ! Nhưng không có nghĩa là giữ chức Tư lệnh Vùng 2 cho Tướng Vĩnh Lộc măi măi được ! ....

  Giờ phút này Trung tướng -Quốc trưởng lại cảm thấy cô đơn ! Xung quanh ḿnh chỉ là một lũ bất tài, chỉ biết dựa vào ḿnh để thăng tiến !

  Trung tướng -Quốc trưởng lại càng cảm thấy Cô đơn hơn nữa, khi t́nh bạn giữa Quốc trưởng và Đại sứ Trần Thiện Khiêm một nguời cực kỳ thông minh và thủ đoạn , đă chấm dứt và đoạn tuyệt có thể nói là kẻ thù !...

  Tất cả chỉ là v́ Quyền lực ! Ngày nhận chức Quốc Trưởng -Chủ tịch Uỷ ban Lănh Đạo Quốc Gia .19.6.1965 ! Việc làm đầu tiên của Quốc trưởng là kư sắc lệnh : Bổ nhậm Đại sứ Trần Thiện Khiêm tại Mỹ làm Đại sứ tại Đảo quốc Đài Loan nhỏ bé, để trừ hậu hoạn ... !

  V́ Đại sứ Khiêm đă có mối quan hệ tốt đẹp với Thượng toạ Thích Trí Quang_ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam "Thống Nhất " ,và các Linh mục Công giáo người Bắc Di Cư ,tại Giáo xứ B́nh An bên kia Cầu Chữ Y -Thủ đô Sài G̣n .

  Chưa kể Đại sứ Trần Thiện Khiêm cũng có mối quan hệ tốt đẹp với Đảng Đại Việt , đang là vây cánh của Trung tướng - Quốc trưởng hiện nay !...

  Tất cả cũng chỉ v́ Quyền lực mà Trung tướng -Quốc Trưởng đă đoạn tuyệt với hai người bạn thân: Đại tướng Nguyễn Khánh và Đại sứ Trần Thiện Khiêm , t́nh bạn ngày xưa chỉ c̣n là một Dĩ văng Lăng mạn !

  Ngày hôm nay : người bạn trẻ nhất , cũng là cấp chỉ huy nâng đỡ ḿnh ngày xưa : Đại tướng Nguyễn Khánh đang lưu vong tại Mỹ với nỗi buồn :"Ôi t́nh bạn !!" Người bạn thứ 2 cũng là cấp chỉ huy của ḿnh ngày xưa , th́ ở Đảo quốc Đài Loan nhỏ bé , đang gậm nhấm sự thù hận !

  C̣n tại Thủ đô Sài G̣n -Trung tướng -Quốc trưởng lại đang lâm vào thế bí hoàn toàn !

  Ngày 1.11.1965 bắt buộc phải có chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân Lực Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam !
  Last edited by Hắc Y Hiệp Nữ; 18-05-2012 at 07:55 AM.

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 06-03-2012, 11:05 AM
 2. Biến cố lịch-sử và chính-trị 1-11-1963
  By Tigon in forum Ngược Ḍng Lịch Sử
  Replies: 5
  Last Post: 27-10-2011, 09:45 AM
 3. Replies: 1
  Last Post: 06-10-2011, 04:23 PM
 4. Replies: 2
  Last Post: 26-09-2011, 09:25 AM
 5. Replies: 0
  Last Post: 19-07-2011, 02:53 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts