Page 8 of 21 FirstFirst ... 45678910111218 ... LastLast
Results 50 to 56 of 146

Thread: Lịch sử Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam 2.11.1963 ----30.4. 1975

 1. #50
  Join Date
  27-09-2011
  Location
  Hà Nội -Việt Nam
  Posts
  1,672

  Lănh chúa Tư lệnh Vùng 2 Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam 25.2.1965--15.9.1965  Lănh chúa Tư lệnh Vùng 2 Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam 25.2.1965--15.9.1965 : Trung tướng 3 sao Đỗ Cao Trí 36 tuổi : Đơn Thân Độc Mă Trấn giữ Vùng 2 Nóc nhà của Đất nước : Giữ vững như thành đồng !


  Trung tướng Đỗ Cao Trí nhận chức Tư lệnh Vùng 2 tháng 12 .1963 Trước đó Tướng Trí Tư lệnh Vùng 1 .

  Bắt đầu từ tháng 1 năm 1965 Danh tướng Cộng Sản QĐND Hoàng Minh Thảo đă chỉ huy 3 Sư đoàn thiện chiến : Sư đoàn Sao Vàng ,Sư đoàn 320 , Sư đoàn 324 , Trung đoàn Đặc Công 419, 3 Trung đoàn Pháo Binh, từ miền Bắc đă tiến vào Cao Nguyên Trung phần (Tây Nguyên: Mặt trận B.3). Mục đích là đánh cắt Lănh thổ Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam ra làm 2 ! Sau đó sẽ tiến quân theo 2 hướng Hành lang : Hành lang một về Duyên hải : Nha Trang , Khánh Hoà , Cam Ranh .
  Hành lang hai : tiến về Đông Nam Bộ : Lộc Ninh , B́nh Long hội tụ với Tướng Văn Trà Tư lệnh Chiến trường Đông Nam Bộ ( Mặt trận B.2 ) Vùng 3 : Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam .

  Trong lúc đó tại Lănh thổ Vùng 1 : Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam :Tướng CS QĐND Lê Trọng Tấn chỉ huy 2 Sư đoàn tiến quân theo đường Hạ Lào vào Mật Khu Ba Ḷng Tây Bắc Quảng Trị uy hiếp Quảng Trị và Huế .....

  ***Trận Chiến tại Vùng 2 Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam "Nóc nhà của Đất nước" là trận Thư hùng của hai Đại Danh Tướng Nam-Bắc sẽ là Trận Chiến quyết định Chiến trường của Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam có sụp đổ hay là chiến thắng ....

  Danh tướng 3 sao Đỗ Cao Trí Tư lệnh Vùng 2 của Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam :đă nhận một trọng trách vô cùng khó khăn có thể nói là bất khả thi :


  Lănh thổ Vùng 2 của Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam quá bao la :từ Cao nguyên Trung phần mênh mông , chạy dài đến Duyên hải Nam Trung Bộ :Nha Trang , Khánh Hoà , Cam Ranh . Trong lúc Tướng Đỗ Cao Trí chỉ có trong tay 2 Sư đoàn Bộ Binh : Sư đoàn 22 BB , SĐ 23 BB chưa đến 20 ngàn quân ...

  Đại tướng Tống Tư lệnh Tối cao Nguyễn Khánh đă phải tăng viện cho Tướng Trí Lữ Đoàn Nhảy Dù , Chuẩn tướng Dư Quốc Đống Tư lệnh , và các Đơn vị Lực Lượng Đặc Biệt tổng cộng cũng chưa đến 10 ngàn quân !

  Bất hạnh ngày 25 .2.1965 Đại tướng Tổng Tư lệnh lưu vong ! Trung ương Sài G̣n lại quá bất tài và thối nát !

  Giờ phút này Lănh chúa Tướng quân Đỗ Cao Trí phải Đơn thân độc mă để bảo vệ nóc nhà của đất nước cứu Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam khỏi sụp đổ ! ..

  Không thể trông mong vào Trung ương Sài G̣n bất tài và thối nát được nữa !

  Một may mắn là Lănh chúa Tướng quân có người phụ tá xuất sắc cũng là người bạn: Đại tá Nguyễn Văn Hiếu Tham Mưu trưởng Quân đoàn, .

  Giờ Phút này : Lănh chúa Tướng quân phải gánh lấy 2 trách nhiệm nặng nề :
  Thư hùng với Đại danh tướng CS Hoàng Minh Thảo , và chăm sóc đời sống cho người dân Vùng 2 về Giáo Dục , Y tế và Kênh tế địa phương !

  *Lúc này tại Trung ương Sài G̣n : Quốc trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ tướng Phan Huy Quát là bù nh́n , mọi quyền hành do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu Phó Thủ tướng -Tổng trưởng Quốc pḥng- Tổng tham mưu trưởng -Chủ tịch Hội Đồng Quân Lực -Tổng tư lênh tối cao nắm quyền !

  Nên dễ hiểu các Lănh chúa Tư lệnh Vùng bất phục là dĩ nhiên !
  V́ Quốc trưởng và Thủ tướng là bù nh́n ! Nên các Lănh Chúa Tư lệnh Vùng bắt buộc phải gánh thêm trách nhiệm nặng nề : Chăm sóc đời sống cho người dân về Giáo Dục -Y Tế và Kênh tế địa phương !

  4 Tướng Tư lệnh Vùng sau 25.2.1965 xứng đáng vinh danh là 4 Lănh chúa Tướng quân Anh Minh .

  **Đặc biệt tất cả 4 Lănh chúa Tướng quân Anh Minh không hề tham nhũng, lợi dụng viện trợ Mỹ để biển thủ dù chỉ là một phần nhỏ ! Đây là vết son của 4 Lănh chúa Tướng quân Anh Minh !
  Last edited by Hắc Y Hiệp Nữ; 13-05-2012 at 02:04 AM.

 2. #51
  Join Date
  27-09-2011
  Location
  Hà Nội -Việt Nam
  Posts
  1,672

  Lănh chúa Tư lệnh Vùng 3 Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam 25.2.1965--20.12.1965 : Thiếu tướng 2 sao Cao Văn Viên  Lănh chúa Tư lệnh Vùng 3 Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam : Thiếu tướng 2 sao Cao Văn Viên 44 tuổi : Một Thân Một Ḿnh -Trấn Giữ Vùng 3- Đông Nam Bộ : Mặt Trận Tiền Phương : Bảo vệ Trung ương Sài G̣n Bất Tài - Thối nát -Ăn chơi Truỵ lạc -Du Đăng -Trộm Cướp -Đĩ Điếm !.

  Tướng Cao Văn Viên nhận chức Tư lệnh Vùng 3 vào tháng 5 1964 . Thiếu tướng Cao Văn Viên là sĩ quan cấp Tướng cuối cùng đươc vinh thăng từ Đại tá lên Thiếu tướng 2 sao sau chiến thắng Trận Chiến Hồng Ngự 4.1964 khi là Đại tá Tư lệnh Lữ Đoàn Nhảy Dù.

  Tháng 7.1964 Đại tướng Tổng Tư lệnh tối cao Nguyễn Khánh ban hành sắc lệnh cấp bậc Chuẩn tướng 1 sao...

  " Đây có thể nói dấu ấn quan trọng của Quân Đội có cấp tướng mới 1 sao và các vị Đại Tá là những cấp chỉ huy cấp sư đoàn , Tư lệnh Binh Chủng đồng loạt được phong lên hàng Tướng lănh đầu tiên. Đồng thời Đại Tướng Tổng Tư lệnh tối cao Nguyễn Khánh ban hành sắc lệnh :Quy chế quân nhân hiện dịch và trừ bị được ban hành và Tư Lệnh Sư Đoàn có công trạng sẽ được gắn 2 sao : Quân Đoàn 3 sao, Lữ Đoàn Trưởng 1 sao, Trung Đoàn Trưởng 3 mai bạc, Tiểu Đoàn Trương 2 mai bạc... "


  Bước vào năm 1965 để chuẩn bị cho Đại Danh tướng CS Hoàng Minh Thảo đánh cắt Lănh thổ Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam ra làm 2 . Hà Nội -VNDCCH tung 2 sư đoàn do Thiếu tướng Trần Độ chỉ huy vào Mặt trận B.2 tăng cường cho Tướng Trần Văn Trà .

  Trên một dăi bao la của miền Đồng Nam Bộ từ biên giới của Cao Nguyên Trung phần Đèo Bảo Lộc , chạy dài Biên giới Việt- Miên qua các Tĩnh rộng lớn : Lộc Ninh-B́nh Long - Phước Tuy (Bà Rịa ) -B́nh Tuy -Vũng Tàu -Tây Ninh -Long An .

  Tướng Cao Văn Viên chỉ có trong tay vỏn vẹn 2 Sư đoàn : Sư đoàn 5 Bộ Binh ( Bộ Tư lệnh tại Biên Hoà ) , Sư đoàn 25 ( Bộ Tư lệnh tại Long An ) chưa đến 20 ngàn quân ...

  Ngày 20.2.1965 Đại tướng Tổng Tư lệnh Tối Cao Nguyễn Khánh tăng cường cho Tướng Viên : Lữ Đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến do Chuẩn tướng Lê Nguyên Khang Tư lệnh !

  Bất hạnh ngày 25 .2.1965 Đại tướng Nguyễn Khánh Lưu vong !

  Sau ngày 25.2.1965 , Trung ương Sài G̣n hoàn toàn tê liệt ! Quốc trưởng -Thủ tướng chỉ là bù nh́n ! Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu nắm toàn bộ quyền hành .

  Môt thời gian ngắn sau ,Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ tỉnh ngộ !

  Tướng Kỳ biết ḿnh đă phạm một sai lầm vô cùng ngu xuẩn : khi liên kết với Tướng Thiệu để hạ bệ Đại tướng Nguyễn Khánh ! Nhưng bây giờ cả 4 Tư lệnh Vùng đều chống lại Liên minh Thiệu - Kỳ .

  Lúc này Tướng Kỳ lo sợ tính mạng của ḿnh , cũng như chức vụ Tư lệnh Không quân là sẽ bị đe doạ !

  Tướng Kỳ cầu cứu Chuẩn tướng Lê Nguyên Khang Tư lệnh Lữ đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến : là để lại một số đơn vị TQLC tại Sài G̣n : để ngăn ngừa Tướng Thiệu lật đổ Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ tướng Phan Huy Quát !
  Chuẩn tướng Lê Nguyên Khang rút 2 Tiểu đoàn TQLC về Sài G̣n .

  Tướng Viên chỉ có trong tay duy nhất : 1 Tiểu đoàn TQLC làm trừ bị !
  Last edited by Hắc Y Hiệp Nữ; 13-05-2012 at 04:50 AM.

 3. #52
  Join Date
  01-05-2011
  Posts
  1,427
  Quote Originally Posted by Hắc Y Hiệp Nữ View Post
  ...
  Lănh chúa Tư lệnh Vùng 3 Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam : Thiếu tướng 2 sao Cao Văn Viên 44 tuổi : Một Thân Một Ḿnh -Trấn Giữ Vùng 3- Đông Nam Bộ : Mặt Trận Tiền Phương : Bảo vệ Trung ương Sài G̣n Bất Tài - Thối nát -Ăn chơi Truỵ lạc -Du Đăng -Trộm Cướp -Đĩ Điếm !.
  ... "
  Theo bác HYHN, so Sài G̣n hồi đó với Hồ Chí Minh bây giờ th́ ai thối nát, du đăng và đĩ điếm hơn?

 4. #53
  Join Date
  27-09-2011
  Location
  Hà Nội -Việt Nam
  Posts
  1,672

  Thân gởi Điều Hành Viên Dân Gồng

  Bối cảnh Lịch sử của xă hội Sài G̣n sau 25.2 . 1965 khác xa Bối cảnh xă hội Sài G̣n 2012 hiện nay !

  Ngược ḍng lịch sử 47 năm về trước sau 25.2.1965 : Quốc trưởng và Thủ tướng là Bù nh́n ! Đại tá Tổng giám đốc cảnh sát Quốc gia phải bất lực thôi !

  Tướng Nguyễn Văn Thiệu điều khiển Quốc Gia , nhưng không danh chính ngôn thuận , có thể nói là Thằng đạo tặc ăn cướp ! V́ Quốc gia Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam trên trường Quốc tế : Quốc trưởng là Phan Khắc Sửu , Thủ tướng là Phan Huy Quát (thay Thủ tướng Nguyễn Khánh )
  Nguyễn Văn Thiệu là thằng chó nào ? Mà lại điều khiển Quốc gia ?

  Sài G̣n loạn là vậy đó !

  Các Tư lệnh Vùng bất phục v́ Nguyễn Văn Thiệu là thằng chó nào ? mà biến Quốc trưởng và Thủ tướng thành bọn bù nh́n ?

  Dĩ nhiên Sài G̣n phải loạn thôi !

  Các Tư lệnh Vùng phải trở thành Lănh chúa để lo Bảo vệ an ninh , và đời sống của người dân ! Do Quốc trưởng và Thủ tướng là bọn bù nh́n , do Thằng đạo tặc ăn cướp Nguyễn Văn Thiệu gây ra !

  Điều hành Viên Dân Gồng muốn hỏi ǵ nữa không ?
  Giả sử bây giờ 2012 trên thế giới :Có một Quốc Gia mà Tổng thống và Thủ tướng là bọn bù nh́n ! Dân Gồng và ALAMIT dám vinh danh Kẻ biến Tổng thống và Thủ tướng thành bọn bù nh́n không ? Trả lời đi ! hay gọi Nó là Đạo tặc -Ăn cướp- Mafia !

  HYHN
  Last edited by Hắc Y Hiệp Nữ; 13-05-2012 at 11:04 AM.

 5. #54
  Join Date
  27-09-2011
  Location
  Hà Nội -Việt Nam
  Posts
  1,672

  Tướng Nguyễn Cao Kỳ Tỉnh Ngộ !

  Bước qua tháng 4.1965 ,Tướng Kỳ tỉnh ngộ biết ḿnh mắc bẫy Tướng Thiệu. Quyền hành tại Trung ương Sài G̣n bây giờ lọt vào tay Trung tướng Thiệu !
  Cả 4 Tư lệnh Vùng đều thù ghét ḿnh ! Tướng Kỳ sợ nhất là Tướng Nguyễn Chánh Thi , dám đem Biệt Động Quân vào Sài G̣n thịt ḿnh và Tướng Thiệu lắm ! Tướng Thi : Trời không sợ , Đất không sợ , chỉ sợ một ḿnh Đại tướng Nguyễn Khánh thôi !

  Tướng Nguyễn Cao Kỳ cầu cứu Chuẩn tướng Lê Nguyên Khang rút 2 Tiểu đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến về Sài G̣n !
  Tướng Kỳ sợ :nếu Tướng Thiệu lật đổ Quốc trưởng và Thủ tướng ! Tướng Thi sẽ đem Biệt Động Quân vào thịt ḿnh và Tướng Thiệu ....

  Tướng Kỳ cũng nhờ Chuẩn tướng Lê Nguyên Khang liên lạc với Tướng Cao Văn Viên , nhờ Tướng Viên nói với Tướng Nguyễn Chánh Thi là ḿnh không cùng phe với Tướng Thiệu ! Tướng Kỳ khi nào cũng cảm mến Tướng Thi ! Nếu Tướng Thi cần yểm trợ Không quân tại Vùng 1 ! Tướng Kỳ sẽ giúp đỡ tận t́nh !..
  Last edited by Hắc Y Hiệp Nữ; 13-05-2012 at 07:40 AM.

 6. #55
  Join Date
  27-09-2011
  Location
  Hà Nội -Việt Nam
  Posts
  1,672

  Tướng Nguyễn Cao Kỳ lấy ḷng Lănh chúa Tướng quân Nguyễn Chánh Thi

  Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ biết rằng : muốn bảo vệ sinh mạng của ḿnh và chức vụ Tư lệnh Không quân , là phải hoá giải mối thù hận của 4 Lănh chúa Tướng quân đối với ḿnh ! Và nhất là đề pḥng Tướng Thiệu hăm hại ḿnh !

  Tướng Kỳ bay ra Đà Nẵng gặp Tướng Thi, xin lỗi Tướng Thi muốn Tướng Thi bỏ qua những hiểu lầm vừa qua !

  Tướng Nguyễn Cao Kỳ nói với Tướng Nguyễn Chánh Thi, để yểm trợ Vùng 1 . Tướng Kỳ sẽ mở Bắc Tiến Phong lần thứ 2 do Đại tá Nguyễn Ngọc Loan Tư lệnh Phó Không quân Tư lệnh sẽ xuất kích vào tháng 5.1965...

  ( Có một điều trớ trêu ở đây ! Tại Vùng 2 :Lănh chúa Tướng quân Đỗ Cao Trí đang cần Không quân yểm trợ ! Không có Không quân yểm trợ đành phải đánh bộ chiến !)
  Last edited by Hắc Y Hiệp Nữ; 13-05-2012 at 10:57 AM.

 7. #56
  Join Date
  01-05-2011
  Posts
  1,427
  Quote Originally Posted by Hắc Y Hiệp Nữ View Post
  Bối cảnh Lịch sử của xă hội Sài G̣n sau 25.2 . 1965 khác xa Bối cảnh xă hội Sài G̣n 2012 hiện nay !

  Ngược ḍng lịch sử 47 năm về trước sau 25.2.1965 : Quốc trưởng và Thủ tướng là Bù nh́n ! Đại tá Tổng giám đốc cảnh sát Quốc gia phải bất lực thôi !

  Tướng Nguyễn Văn Thiệu điều khiển Quốc Gia , nhưng không danh chính ngôn thuận , có thể nói là Thằng đạo tặc ăn cướp ! V́ Quốc gia Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam trên trường Quốc tế : Quốc trưởng là Phan Khắc Sửu , Thủ tướng là Phan Huy Quát (thay Thủ tướng Nguyễn Khánh )
  Nguyễn Văn Thiệu là thằng chó nào ? Mà lại điều khiển Quốc gia ?

  Sài G̣n loạn là vậy đó !

  Các Tư lệnh Vùng bất phục v́ Nguyễn Văn Thiệu là thằng chó nào ? mà biến Quốc trưởng và Thủ tướng thành bọn bù nh́n ?

  Dĩ nhiên Sài G̣n phải loạn thôi !

  Các Tư lệnh Vùng phải trở thành Lănh chúa để lo Bảo vệ an ninh , và đời sống của người dân ! Do Quốc trưởng và Thủ tướng là bọn bù nh́n , do Thằng đạo tặc ăn cướp Nguyễn Văn Thiệu gây ra !

  Điều hành Viên Dân Gồng muốn hỏi ǵ nữa không ?
  Giả sử bây giờ 2012 trên thế giới :Có một Quốc Gia mà Tổng thống và Thủ tướng là bọn bù nh́n ! Dân Gồng và ALAMIT dám vinh danh Kẻ biến Tổng thống và Thủ tướng thành bọn bù nh́n không ? Trả lời đi ! hay gọi Nó là Đạo tặc -Ăn cướp- Mafia !

  HYHN
  Nếu chỉ nói lư thuyết th́ em nghĩ là nó dễ làm cho mọi người hiểu lầm. Bởi vậy cần phải so sánh. Miền Nam thời đó so với VN thời Ba Dũng th́ như thế nào? Người ta có lợi dụng quyền lực để cướp đất dân tập thể như bây giờ? Có ai muốn đổi "xă hội loạn lạc" thời đó lấy một xă hội rất an ninh của một nhân vật mà được bọn Mafia Đỏ gọi là "cha già của dân tộc"? Đây có phải là cái cớ để người ta biện minh tại sao đă lầm đường lạc lối theo MTGPMN làm tay sai cho bọn CS Bắc Việt?
  Câu trả lời của bác em cho là rất cảm tính, không có tư cách để viết sử. Em xin dời bích bác vào chỗ thích hợp. Xin mời các TV, các mods, smods khác cho ư kiến nếu không đồng ư.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 06-03-2012, 11:05 AM
 2. Biến cố lịch-sử và chính-trị 1-11-1963
  By Tigon in forum Ngược Ḍng Lịch Sử
  Replies: 5
  Last Post: 27-10-2011, 09:45 AM
 3. Replies: 1
  Last Post: 06-10-2011, 04:23 PM
 4. Replies: 2
  Last Post: 26-09-2011, 09:25 AM
 5. Replies: 0
  Last Post: 19-07-2011, 02:53 AM

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •