Người Việt từ Bắc Âu, Tây Âu, Hoa Kỳ tập trung ở Genève, Thụy sĩ, chiều thứ Tư 05/02 để tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, trong lúc đại diện Việt Nam báo cáo đề tài nhân quyền trong nước trước Hội nghị Kiểm điểm định kỳ phổ quát vê nhân quyền của Hội đồng nhân quyền LHQ.
* Video Link: http://www.voatiengviet.com/section/viet-nam/2514.html

http://www.rfa.org/vietnamese/