Xin nhắn các bạn con quân nhân Việt Nam Cộng Ḥa học tại trường Văn Hóa Quân Đội Quang Trung, Hóc Môn, muốn liên lạc bạn bè cũ, xin vào trang nhà tại:
www.vanhoaquangtrung.com